Pilots politieke ambtsdragers met beperking

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft twee pilots opengesteld voor mensen met een beperking die politiek actief willen worden of al zijn. De eerste pilot is bedoeld voor degenen die zich kandidaat willen stellen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023. De tweede pilot richt zich op de ondersteuning van volksvertegenwoordigers met een beperking die al in functie zijn bij provincies, gemeenten of waterschappen. Met deze pilots wordt onderzocht of meer mensen met een beperking politiek actief worden als zij met dit soort voorzieningen in dezelfde uitgangspositie worden gebracht als mensen zonder beperking. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voert de pilots uit namens het ministerie van BZK. 

Meer informatie over de pilots en het aanmelden is te vinden op: https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/nieuwe-pilots-voor-meer-politieke-ambtsdragers-met-een-beperking.”

Simone Cox deed mee aan een eerdere pilot en zij is nu gemeenteraadslid. Lees haar verhaal op: https://www.politiekeambtsdragers.nl/actueel/nieuws/2022/08/18/politiek-is-de-weg-als-je-dingen-voor-elkaar-wil-krijgen