Oproep aan kabinet: maak jaarwisseling weer veilig!

In een gezamenlijke oproep, waarbij de politie steun krijgt van veel veiligheidspartners, richten 27 organisaties zich tot het kabinet met een dringend verzoek: tref meer landelijke maatregelen voor een veilige jaarwisseling. In een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad op vrijdag 24 mei wordt een appèl gedaan op de politiek bestuurders: kom in actie! Wij willen weer een feestelijke én veilige jaarwisseling voor iedereen. Ook het NGB is een van de ondertekenaars.

Erik Akerboom, korpschef: ‘Voor het eerst geven zoveel bestuurders, experts en organisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid een signaal af aan de politiek: de jaarwisseling in deze vorm is de gevaarlijkste avond van het jaar, met doden, honderden gewonden, miljoenen euro’s schade en agressie en geweld tegen agenten, boa’s, beveiligers, ambulance en brandweer. Waarden en normen lijken deze avond “in rook op te gaan”.’

Veilig en feestelijk

In de oproep wordt aangedrongen op meer landelijke maatregelen. Akerboom: ‘Ik wil de jaarwisseling veiliger maken en de traditie in stand houden, veilig en feestelijk. Veel van de ellende kan worden voorkomen door alleen nog siervuurwerk toe te staan, naast georganiseerde vuurwerkshows en aftelmomenten. En wij zijn niet de enigen die dat geloven. Ook oogartsen, het genootschap van burgemeesters, vrijwillige brandweer, verzekeraars en PostNL en ambulancepersoneel roepen vandaag op tot verandering. Met dit brede maatschappelijke signaal doe ik een dringend beroep op de politiek om in actie te komen. Zodat de jaarwisseling weer een veilige traditie wordt, zowel voor het publiek als alle collega’s en hulpverleners die op deze avond aan het werk zijn.’

De oproep wordt gesteund door 27 organisaties en partners:

Rob den Besten, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Politie

‘Het wordt nu echt tijd dat we stoppen met praten en dat er iets gebeurt. Wij als COR willen dat het zware, gevaarlijke vuurwerk in de ban gaat. Zo snel mogelijk. Wij vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een aantal raddraaiers nog steeds de ruimte krijgt om de jaarwisseling voor velen te verpesten. Dat de mensen in het blauw, rood en wit die voor onze veiligheid zorgen, met zwaar vuurwerk worden belaagd. Dat zij moeten vrezen voor lijf en leden en hun familie elke oud en nieuw weer in de rats zit. Waarom pikken we datt?'

Liesbeth Spies, voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters

‘We koesteren de traditie en het feest van de jaarwisseling. Het moet en kan wel veiliger! Het kabinet zou gemeenten moeten helpen met een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee kan veel leed en schade worden voorkomen. Burgemeesters zijn van harte bereid om hun aandeel aan een veiligere jaarwisseling te leveren en kunnen daarbij niet zonder landelijke steun in de vorm van een landelijk verbod. Gemeenten, en daarmee hun inwoners, betalen uiteindelijk de schade aan publieke eigendommen. Geld dat veel beter besteed kan worden aan andere mooie initiatieven in de lokale gemeenschap.'

Tjeerd Faber, oogarts en voorzitter Nederlands Genootschap Oogheelkunde

‘Wij Nederlandse oogartsen pleiten al sinds 2009 voor een verbod op consumentenvuurwerk, dit naar aanleiding van de landelijke oogletselcijfers die we van al onze leden verzamelden. Nu elf jaarwisselingen verder is er helaas weinig veranderd. Ieder jaar kost het gedogen van consumenten vuurwerk per uur twee blinde ogen. Derhalve steunen we de oproep van de politie om in ieder geval met vuurpijlen en knalvuurwerk te stoppen, dat zal ongeveer 60 procent minder oogletsel geven.’

Herna Verhagen, CEO PostNL

‘PostNL steunt de oproep voor meer maatregelen rondom de veiligheid van de jaarwisseling. Onze bezorgers komen in alle straten en alle wijken van Nederland. Rond de feestdagen zijn we druk met de bezorging van de kerstpost en de vele pakketten met cadeautjes. Dit hoort een feestelijke tijd te zijn, waarin we ons geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid op straat voor onze bezorgers en onze klanten.’

Ard van der Steur, voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche

‘Mag de volgende jaarwisseling een veilig feest worden voor iedereen? Onze beveiligers doen daar alles aan. Helpt u mee? De Nederlandse veiligheidsbranche ondersteunt deze actie.’ 

Politie, Erik Akerboom, korpschef
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Liesbeth Spies, voorzitter
Stichting Maatschappij en Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter
Nederlandse Veiligheidsbranche, Ard van der Steur, voorzitter
Gemeente Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, burgemeester
Gemeente Den Haag, Pauline Krikke, burgmeester
Gemeente Utrecht, Jan van Zanen, burgemeester
Gemeente Amsterdam, Femke Halsema, burgemeester

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Tjeerd de Faber, oogarts
Landelijke Huisartsen Vereniging, Ella Kalsbeek, voorzitter
Artsenfederatie KNMG, René Héman, voorzitter
Federatie Medisch Specialisten, Marcel Daniëls, cardioloog, algemeen voorzitter
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Patrick van den Brink, directeur

PostNL, Herna Verhagen, CEO
Achmea, Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur
GGD GHOR Nederland, Tonny van de Vondervoort, voorzitter
Veiligheid en Defensie College ROC Midden Nederland, Ruud van Diemen directeur
Vrijwillige brandweer, Marcel Dokter, voorzitter

Centrale Ondernemingsraad Politie, Rob den Besten, voorzitter

NPB, Jan Struijs, voorzitter
ACP, Gerrit van de Kamp, voorzitter
ANPV, Xander Simonis, voorzitter
VMHP, Miriam Barendse, voorzitter
BOA-Bond, Richard Gerrits, voorzitter
RET, Maurice Unck, algemeen directeur
Vuurwerkmanifest, Tjeerd de Faber, oogarts
Nederlandse Vereniging Nederlandse Reserve-officieren