Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314.

Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Meer informatie op de website van Netwerk Weerbaar Bestuur.