Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start

Vandaag is in Zeist het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur van start gegaan. Het team is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en wordt ondersteund door het ministerie van BZK.

Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken over de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen bij het team terecht. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden. Het team is bereikbaar via 070-3738314.

Het OT is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de Commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden.

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt een breed en snel in te schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen. Voor diverse vragen. Wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt, u vragen heeft over beveiliging of rechtshulp. Maar ook wanneer u of uw partner/gezin behoefte heeft aan nazorg. 

Hoe werkt het?

U kunt vertrouwelijk contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen van het Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van (oud)burgemeesters, wethouders en raadsleden. Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld. Uiteraard kunnen burgemeesters raadsleden en/of wethouders ook op het Ondersteuningsteam wijzen. Ook voor hen zijn vanuit de beroepsverenigingen contactpersonen beschikbaar of kunnen zij via de contactpersonen van het NGB worden doorverwezen.

Aanspreekpunten NGB

Namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is Joost Keemink bereikbaar in het geval van bedreiging of andere hulpvragen. Hun gegevens zijn gedeeld met de burgemeesters. 

Over het Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is een van de producten in het kader van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Meer informatie over het netwerk is hier te vinden.