Noodverordening die niet meer van kracht is alsnog bekrachtigen door gemeenteraad?

Staat er juridisch iets in aan de weg om de bekrachtigingsprocedure te volgen bij een noodverordening die niet meer van kracht is?

Nee. Om politieke redenen zou daarvoor symbolisch kunnen worden gekozen; er zijn echter geen dragende juridische, rechtsstatelijke of praktisch gronden die hiertoe nopen. Lees hier het artikel hoe het zit met het bekrachtigen van een noodverordening.