Nieuwe handreiking (her)benoeming, klankbordgesprekken en afscheid burgemeesters

De handreiking benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid burgemeesters biedt een praktische houvast voor betrokkenen, maakt afwegingen zichtbaar en geeft tips voor de invulling van de procedures.

De handreiking wil zo bijdragen aan de vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de (her)benoeming en het afscheid van en klankbordgesprekken met burgemeesters, en mogelijkheden bieden voor betrokkenen om eigen accenten te leggen.

Download de handreiking hier.