NGB steunt noodkreet van 30 burgemeesters

In de Volkskrant van 19 januari jl. hebben ruim 30 burgemeesters de noodklok geluid over de bijna onhoudbare situatie die in de coronacrisis is ontstaan in ons land. Waar voorheen de lokale handhaving van de coronamaatregelen het sluitstuk was van de naleving, is de handhaving nu het centrale element geworden. De ruim 30 burgemeesters stellen dat regels en de naleving ervan belangrijk zijn in een rechtsstaat, maar dat deze regels alleen werken als ze berusten op maatschappelijk en politieke overeenstemming: als mensen doordrongen zijn van de noodzaak van de regels en in overgrote mate bereid zijn deze vrijwillig te volgen. Het is feitelijk onmogelijk en ook onwenselijk om met repressie inwoners te overtuigen van de juistheid van maatregelen. De burgemeesters pleiten daarom voor een snelle herziening van het huidige coronabeleid, waarin logica, voorspelbaarheid en draagvlak kernbegrippen zijn. 

Het NGB herkent en ondersteunt de noodkreet van de 30 burgemeesters. Volgens NGB-voorzitter Liesbeth Spies zitten burgemeesters in een grote 'klem' omdat ze aan de ene kant naast hun inwoners en ondernemers willen blijven staan en aan de andere kant verantwoordelijk zijn en willen zijn voor de naleving van de regels.