NGB neemt rapport Amnesty in ontvangst

Maandag 14 november nam Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters het rapport ‘Demonstratierecht onder druk’ in ontvangst. Het rapport werd aangeboden door Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty (en oud-burgemeester). Met dit rapport vraagt Amnesty International aandacht voor bescherming van het recht om te demonstreren. 

Dat demonstreren een recht is en geen gunst, staat als een paal boven water voor burgemeesters. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat het aantal demonstraties de afgelopen jaren heel fors is toegenomen. Demonstreren is een belangrijk signaal waarmee aandacht gevraagd wordt voor thema’s of ongenoegen kan worden geuit.

Het beeld dat er veel en onnodig beperkingen worden opgelegd bij demonstraties en dat er te veel vanuit vrees voor verstoring van de openbare orde wordt gedacht, herkent het NGB niet. Wel is het goed dat we hierover kritisch met elkaar in gesprek blijven. Mede om die reden zal begin 2023 een bijeenkomst voor burgemeesters over dit onderwerp worden georganiseerd, samen met Amnesty.