Nacht van de Integriteit op 25 september a.s.

“Integriteit van het openbaar bestuur moet wat mij betreft altijd voorop staan”, stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de Nacht van de Integriteit gaan dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur.

Nadat vorig jaar tijdens de Nacht van de Integriteit het thema ‘Grenzen van de integriteit’ centraal stond, gaan we dit jaar met het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’ misschien wel voorbij aan deze grenzen. Regels, normen, protocollen en integriteitsbeleid zijn en worden ontwikkeld om integer handelen te bewaken en te bevorderen. Tegelijkertijd kunnen al deze kaders en richtlijnen een actief optreden in de weg staan en lijken sommige vraagstukken niet oplosbaar zonder ‘buiten de lijntjes te kleuren’. Hoe kunnen bestuurders hun werk blijven doen en toch integer handelen? Wanneer heiligt het doel de middelen? Hoe is verschil te maken in de letter versus de geest van integriteitsbeleid of -regels? Het zijn vraagstukken waar bestuurders dagelijks mee te maken hebben en waarover ze voorzitters van colleges om advies vragen.

De voorzitters van bestuursorganen dragen wettelijk de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de koning spelen daarbij niet alleen een rol bij vermeende schendingen, maar treden ook op als klankbord en adviseur van mede-collegeleden die worstelen met dilemma’s over de grenzen van de integriteit. Een terugkerende vraag is daarbij of voor het realiseren van beleid het doel de middelen heiligt, of dat er soms morele grenzen getrokken moeten worden. Anders gezegd; hoe adviseren voorzitters hun mede-collegeleden bij de afweging tussen het realiseren van door de politiek zo gewenste beleidsdoelen en de publiek gevraagde integriteit van bestuur?

Programma

Aan de hand van een afwisselend programma wordt stil gestaan bij het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’. De avond wordt geopend met een inleiding op het thema door Arjan van Gils, wethouder financiën, organisatie, haven en grote projecten bij de gemeente Rotterdam. Hij heeft laten zien dat voor het realiseren van beleid soms ook de bestuurlijke moed nodig is om de randen op te zoeken van wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt gezien. Aansluitend volgt een paneldebat waarin ervaren collegevoorzitters met elkaar in gesprek gaan over (on)mogelijkheden om de integriteit van het bestuur te bevorderen. In een afsluitende lezing, verzorgd door Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, wordt gereflecteerd op actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van bestuurlijke integriteit.

Een exclusieve avond

De ‘Nacht’ is exclusief voor dagelijks bestuurders van decentrale overheden zodat u onbezwaard ervaringen en dilemma’s met elkaar kunt uitwisselen. De bijeenkomst is een activiteit van het Netwerk Weerbaar Bestuur in opdracht van BZK. De organisatie ligt in handen van VNG, IPO, UvW, de Ien Dales Leerstoel en het CAOP.

 

Aanmelden

De Nacht van de Integriteit vindt dit jaar plaats op woensdagavond 25 september (19.00 – 21.00 uur, inloop met broodmaaltijd om 18.00 uur) in het Provinciehuis Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Actuele informatie vindt u op de website van het CAOP. Wij stellen het zeer op prijs als u zich tijdig aanmeldt via het aanmeldformulier.