Mindmap van opnamewet naar verplichte zorg

Op 1 januari 2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee. De vervlechting van de domeinen zorg en veiligheid is tevens een ontwikkeling die in 2020 verder vorm zal krijgen.

Daarom is, in samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg en veiligheidsdomein de mindmap van opnamewet naar verplichte zorg ontwikkeld. Dit bestuurlijk handelingskader geeft in een oogopslag de belangrijkste veranderingen weer en dient als basis voor bestuurlijke trainingen die in 2020 worden aangeboden.