Leiderschap van burgemeesters bij crises

Crisis leadership by mayors; an empirical multhimethod study

Op 19 december 2019 verdedigde Wouter Jong zijn dissertatie aan de universiteit van Tilburg. Het thema van het onderzoek was de rol van burgemeesters bij crises, met een specifieke focus op de communicatieve rol richting de samenleving en de ondersteunende rol richting getroffenen en nabestaanden van rampen en crises. De Engelstalige PDF-versie is hier te downloaden. Een Nederlandstalige samenvatting (Leiderschap bij crises. Een onderzoek naar de rol van burgemeesters) in PDF is hier te downloaden.