Koning brengt werkbezoek in kader van weerbaar bestuur en veiligheid

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht in het kader van weerbaar bestuur en veiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in de gemeente Ouder-Amstel, waarvan burgemeester Joyce Langenacker actief lid is.

Een aanzienlijk deel van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden heeft te maken met agressie en geweld. Deze intimidatie zet de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers onder druk. Daarom hebben ongeveer dertig partners uit de publieke sector, met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, in 2018 het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht. Partners zijn onder meer het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), politieke partijen, de Rijksrecherche en het Instituut voor Psychotrauma.

Het netwerk biedt onder andere het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur aan, dat bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen. Zij geven politieke ambtsdragers, bestuurders en hun gezinnen die te maken hebben met agressie of ondermijning een steun in de rug en bieden een luisterend oor en persoonlijk advies. Vandaag kwam het Ondersteuningsteam in aanwezigheid van de Koning voor de tweede keer bijeen. De Koning sprak met deze groep over hoe zij zich mentaal en fysiek kunnen weren en hoe zij elkaar kunnen helpen, onder meer door het bespreekbaar maken van morele dilemma’s. Aan bod kwamen ook voorbeelden van instrumenten om weerbaarheid en veiligheid te vergroten. Zo laten steeds meer burgemeesters en wethouders woningscans uitvoeren door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en biedt het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ aan. De Koning kreeg uitleg over de werking van de scans en de trainingen en sprak met bestuurders over hun ervaringen. Ook werd gesproken over de inspanningen om de weerbaarheid van partners en kinderen van politieke ambtsdragers te vergroten.

Bron: RVD, nr. 211