Het gaat goed met de burgemeesters en hun ambt

Het recente onderzoeksrapport van prof. Marcel Boogers c.s. schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder.

Het NGB en de VNG onderschrijven de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt. Naar onze mening is het burgemeestersambt in de afgelopen jaren weliswaar complexer, maar vooral ook interessanter geworden, omdat het is doorontwikkeld tot een meer regisserende, coördinerende rol. Het burgemeestersambt is ons inziens voor een belangrijk deel meegegroeid met de door Boogers geschetste ontwikkelingen. Er zijn naar onze mening geen grote knelpunten die direct om (vergaande) maatregelen vragen, maar er zijn wel aandachtspunten voor de toekomst. Voor onze volledige reactie zie hier. Voor het rapport en de brief van de Minister zie hier.