Handreiking geleidelijke opstart gemeenten

Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd.

De VGS heeft een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren.

De handreiking is een hulpmiddel en kan benut worden om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. De handleiding kun je hier vinden.