Handboek Integriteit verschenen

Alle bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie rond integriteit is nu gebundeld in het Handboek integriteit. Het eerste exemplaar heeft de minister van BZK Hanke Bruins Slot op 9 mei 2023 overhandigd aan de burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest. Hij was voorzitter van de begeleidingscommissie onder wiens verantwoordelijkheid het Handboek tot stand is gekomen.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “Een overheid waar je vertrouwen in hebt, bestaat uit politieke ambtsdragers waar je vertrouwen in hebt en die dus integer zijn. Goed dat het rijk nu voor de andere overheden alle praktische stappen die je kunt zetten handzaam op een rij heeft gezet. En ook waardevol dat de verschillende belangenverenigingen van de decentrale overheden in de klankbordgroep betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het handboek.”

Het handboek is hier te downloaden.