Gesprekken over het gezag van de raad; macht en tegenmacht in het lokale bestuur

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad.

Raadsleden, burgemeesters en griffiers maar ook gemeentesecretarissen en wethouders zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 10 mei, met de Groningse wetenschapper en raadslid Han Warmelink. Voor de overige bijeenkomsten, zie de agenda aan het einde van dit bericht.

Invalshoeken

Het gezag van de raad is het centrale thema in de gespreksessies waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar de rol en positie van de gemeenteraad, zoals:

Aantrekkelijkheid van het raadswerk;

De betekenis van de raad als hoogste bestuursorgaan voor de inwoners;
Hoe gaan raadsleden met elkaar om (fatsoen, integriteit, voorbeeldgedrag);
Hoe kunnen raadsleden zelf meer aan het stuur zitten en zelf grip en controle proactief stimuleren en in handen houden;
Hoe maken raadsleden het beste de verbinding tussen het gemeentehuis/stadhuis en de wensen en opvattingen van inwoners;
Welke ondersteuning is er nodig voor een gezag- en betekenisvolle gemeenteraad

Adviezen

Het doel van de 15-tal bijeenkomsten in mei en juni is om ook nieuwe tips, adviezen en aanbevelingen op te halen voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen om een bijdrage te leveren aan het gezag van de raad. Een samenvattende rapportage wordt daarom na de serie bijeenkomsten opgesteld en na de zomer gepresenteerd in een slotbijeenkomst onder de titel: Het gezag van de raad in de gemeenschap.

Organisatie

De bijeenkomsten in mei en juni over het thema gezag voor de raad worden georganiseerd in het kader van het project Democratie in Actie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Griffiers.

Bijeenkomsten

Deelnemers kunnen naar keuze inschrijven voor een of meer bijeenkomsten (voorlopig overzicht / aanmeldingen verlopen allemaal via de site van de raadsledenvereniging):

 • 10 mei – 19.30-21.00 uur – Han Warmelink, raadslid gemeente Westerkwartier, docent Staatsrecht Nijenrode en auteur auteur van “In de hoofdrol: een essay over de rollen van de gemeenteraad” Aanmelden 
 • 19 mei – 19.30-21.00 uur – John Bijl, directeur Perikles Instituut Aanmelden
 • 28 mei – 13.00 – 14.00 uur – Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur Universiteit van Maastricht, tevens directeur Rekenkamer Beuningen en lid rekenkamer Venlo Aanmelden
 • 31 mei – 19.30-21.00 uur – Niels Karsten, universitair docent Tilburg Universiteit, tevens auteur van: Majesteitelijk en Magistratelijk en van: Hoeder van de raad of functie zonder inhoud Aanmelden
 • 2 juni – 12.00-13.00 uur – Rien Fraanje, secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur Aanmelden
 • 2 juni - 19.30 - 21.00 uur - Marcel Boogers, hoogleraar Regionaal bestuur Aanmelden
 • 7 juni - 19.30 - 21.00 uur - Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering Aanmelden
 • 9 juni - 12.00 - 13.00 uur - Caspar van den Berg, hoogleraar Local en Global Governance Aanmelden
 • 11 juni - 13.00 - 14.00 uur - Geerten Boogaard, hoogleraar Decentrale Overheden  Aanmelden 
 • 18 juni - 13.00 - 14.00 uur - Arwin van Buuren, hoofddocent Bestuuurskunde Aanmelden

  23 juni - 12.00 - 13.00 uur - Laurens de Graaf over het gezag van de raad Aanmelden
 • 25 juni - 13.00 - 14.00 uur - Ank Michels, hoofddocent Recht, economie en bestuur Aanmelden 
 • 2 juli - 13.00 - 14.00 uur - Giedo Jansen, docent universiteit Twente en projectleider Basismonitor politiek ambtdragers Aanmelden