Crisisbeheersing containercalamiteit geëvalueerd

Het IFV heeft de evaluatie naar de containercalamiteit boven de Waddeneilanden afgerond. Met name op het gebied van GRIP4 procedures biedt het rapport de nodige inzichten.

De opschaling naar GRIP-4 maakt het niet alleen mogelijk om tot afstemming tussen gemeenten te komen; het is tot nu toe ook de enige manier om bestuurlijke afstemming tussen ketens te organiseren. Door in GRIP-4 te werken, werkten de Friese gemeenten efficient samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, maar ook met de andere aangrenzende veiligheidsregio's die ook (deels) getroffen waren.

Andere aandachtspunten:

  • Kijk vanuit de beheersing van ‘crises’ naar de toepassing van GRIP. Het beheersen van een potentiële crisis gaat verder dan het bestrijden van een calamiteit.
  • Start zo snel mogelijk met integrale crisiscommunicatie; deze kan informerend (ook over het proces), duidend en soms ook faciliterend (richting burgerinitiatieven) zijn.
  • Burgers kunnen bij een calamiteit of crisis spontaan hun hulp aanbieden. Speel daar als organisatie op in en doe dat niet alleen, maar samen met de andere betrokken organisaties.
  • WhatsApp vervulde bij deze calamiteit een belangrijke rol. Zorg voor ‘WhatsApp-management’, zodat hiermee gedisciplineerd wordt omgegaan.

Het rapport is te downloaden via de website van het IFV.