Coalitieakkoord: geen geïsoleerd sleutelen aan positie burgemeester

In het Coalitieakkoord van 2021-2025 geven de vier coalitiepartijen aan dat zij zich bezinnen op de positie van het lokale bestuur en de positie van de burgemeester daarbinnen, om het toekomstbestendig te maken. Dit is in lijn met de brief aan de informateur die het NGB samen met de Wethoudersvereniging en de Raadsledenvereniging voor de zomer stuurde. 

In de brief aan de informateur stellen de drie verenigingen dat een brede aanpak, gericht op
versterking van het lokale bestuur, nodig is om de diverse maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen het hoofd te bieden. Een aanpak die het hele openbare bestuur in onderling
verband beschouwt – van gemeenteraad tot wethouder, van burgemeester tot college. Een
geïsoleerde aanpak van losse onderdelen van het openbaar bestuur, zoals de aanstellingswijze van de burgemeester, brengt meer kwaad dan goed. Het is net als met een muur waaruit een steen wordt gewrikt.

De maatschappelijk en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen noodzaken tot een toekomstbestendig openbaar bestuur, een moderne democratie waarin macht en tegenmacht optimaal zijn vormgegeven en die robuust genoeg is om de uitdagingen van de toekomst adequaat aan te gaan.