Burgemeesters spreken afschuw uit over oorlog Oekraïne

De onvoorstelbaar geachte Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat oorlog in Europa helaas niet tot het verleden behoort. Met verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Desondanks zien we een vastberaden en moedig volk, dat pal staat voor hun land en nationale soevereiniteit. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict.

Dat deze escalatie ons allemaal raakt, blijkt wel uit de hartverwarmende initiatieven vanuit onze lokale samenlevingen. Of het nu gaat om het bijeenbrengen van voedselpakketten, medicijnen- en kledinginzameling, of om het beschikbaar stellen van onderdak. De saamhorigheid en solidariteit die hier uit spreekt is bijzonder goed om te ervaren en dat hebben we met elkaar nodig. Er gaat verbondenheid van uit, van mensen onder elkaar die beseffen hoe ernstig de situatie voor heel velen nu is: medemenselijkheid staat nu voorop. 

Deze invasie en dit conflict maakt eens te meer duidelijk hoe waardevol onze democratische rechtstaat is. Vrijheid om je te uiten en om te kunnen zijn wie je bent. Vrijheid en rechtvaardigheid is een kostbaar goed, wat wij op waarde moeten blijven schatten; met deze waarden mogen wij nooit lichtzinnig omgaan, we moeten koesteren dat we in vrijheid in Nederland leven. 

Velen van u voelen zich zeer betrokken bij wat er in Oekraïne gebeurt en maken dat kenbaar. Wereldwijd zien wij heel veel mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen deze oorlog. Hier spreekt verbondenheid, compassie en zorg over de toekomst uit.

De komende tijd zal er ook een van onzekerheid zijn. Er zullen nog vele ingewikkelde vragen beantwoord moeten worden en moeilijke situaties gaan zich aandienen. Wij hebben vanuit de signalen die wij ontvangen er alle vertrouwen in dat onze inwoners ook dan hun bijdrage zullen en kunnen leveren. Wij voelen het als ons verantwoordelijkheid om in die ongetwijfeld lastige tijden die ons nog te wachten staan, voor, naast en met onze inwoners te zijn. 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)