Brieven gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties

In zowel de Eerste als de Tweede Kamer is het thema van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties aan de orde gekomen.

Aangezien burgemeesters een centrale rol vervullen in het handhaven van de openbare orde rond demonstraties, brengen we de brieven die hierover door de minister aan de beide Kamers zijn gestuurd graag onder de aandacht.

U vindt hier de brief aan de Eerste Kamer (26 juni 2019) en de brief aan de Tweede Kamer (16 september 2019).