Brede bezinning nodig op toekomst lokaal bestuur

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR), de Wethoudersvereniging (WHV) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) waarschuwen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen in het lokale bestuur, zoals een andere aanstellingswijze van de burgemeester. Zij pleiten voor een doordachte, integrale versterking van het lokale bestuur ten behoeve van de inwoners.

In de afgelopen jaren zijn diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen van invloed geweest op het lokale bestuur, variërend van de decentralisaties tot maatschappelijke onrust en polarisatie. Deze ontwikkelingen zetten het lokale bestuur en de individuele ambten onder druk. Om die ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is een brede aanpak nodig, gericht op versterking van het lokale bestuur. Een aanpak die het hele openbare bestuur in onderling verband beschouwt – van gemeenteraad tot wethouder, van burgemeester tot college.

De drie verenigingen waarschuwen voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen van het openbaar bestuur, bijvoorbeeld een andere aanstellingswijze van de burgemeester. De oplossingen voor de geschetste maatschappelijk en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, liggen niet bij één functionaris of één orgaan, maar bij het totale stelsel van openbaar bestuur in Nederland.
De ontwikkelingen noodzaken tot een moderne democratie waarin macht en tegenmacht optimaal zijn vormgegeven en die robuust genoeg is om de uitdagingen van de toekomst adequaat aan te gaan. Er bestaan volop ideeën over een krachtiger lokaal bestuur. Maar die voorstellen zijn vaak niet meer dan losse ideeën en worden onvoldoende in samenhang met elkaar bekeken. Het lokale bestuur verdient een brede integrale aanpak.