Uitnodiging ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’

 


Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor belangrijker geworden ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens deze digitale bijeenkomst van de ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe ga je om met integriteitsdilemma’s?

Het programma
De bijeenkomst vindt plaats via Zoom en begint met een videoboodschap van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het belang van bestuurlijke integriteit. De rest van de bijeenkomst staat een panelgesprek centraal tussen meerdere experts op het gebied van bestuurlijke integriteit.

Tussendoor gaat men onder andere in op het Modelbeleidskader verboden handelingen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Ook blikken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, met uitleg over de nieuwe wetgeving ter bevordering van de bestuurlijke integriteit. Tijdens de bijeenkomst krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid mee te doen aan stemmingen en discussies over integriteit.

Vragen?
Tijdens deze digitale bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen, die men zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. U wordt ook uitgenodigd om al vooraf een kwestie of vraag onder de aandacht te brengen; deze kunt u mailen naar bijeenkomst@minbzk.nlZijn er ambtsgenoten voor wie de bijeenkomst ook interessant kan zijn, attendeer hen dan gerust op deze bijeenkomst.

Doelgroep
Decentrale bestuurders, volksvertegenwoordigers en griffies.

Locatie en tijd
Online, via Zoom. Maandag 15 november 2021 15.00 - 16.30 uur. De Zoomlink ontvangt u voorafgaand aan de online bijeenkomst indien u bent aangemeld.

Aanmelden
Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de roadtour: https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/integriteit--veiligheid/roadtour-bestuurlijke-integriteit-2021.

Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Organisator
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.