Lunchbijeenkomst Samenwerking in het college in de tweede helft van de collegeperiode

 

De collegeperiode is het laatste jaar ingegaan, veel zaken van het coalitieakkoord zijn (bijna) afgerond, maar de wereld heeft ondertussen niet stilgestaan.

Nieuwe onderwerpen die om een antwoord vragen, dienen zich aan en sommige onderwerpen uit het coalitieakkoord blijken in de praktijk weerbarstiger dan drie jaar geleden gedacht. Daarnaast zal het krachtenveld richting het einde van de collegeperiode politieker worden. Wat betekent dit voor het samenspel binnen de coalitie en binnen het college? Wat kan helpen om de belemmerende factoren voor het samenspel binnen het college te reduceren en welke factoren kunnen de samenwerking ondersteunen? Wat mag de wethouder wel/niet van de burgemeester, de collega-wethouders en de gemeentesecretaris verwachten?

Waar: Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend
Wanneer: 18 juni 2021
Tijd: 11 tot 14 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Kosten: geen

Inschrijven en meer informatie via de site van de Wethoudersvereniging.