Dag en Nacht van de Integriteit

  ,

Het CAOP organiseert dit jaar voor het Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK en in samenwerking met de VNG, het IPO en de UVW de Dag en Nacht van de Integriteit met als thema: Sociale veiligheid in het DNA: Lead the Change!

De nacht vindt plaats te Rotterdam op 28 september a.s. en is uitsluitend toegankelijk voor burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de koning.

De dag vindt plaats op 29 september a.s. en heeft als doelgroep de medewerkers van organisaties die zich met integriteit en sociale veiligheid bezig houden zoals directieleden, vertrouwenspersonen, integriteitscoördinatoren en HRM-ers.

Zie voor meer informatie:

https://nachtvandeintegriteit2022.caop-events.nl/

https://dagvandeintegriteit2022.caop-events.nl/