Burgemeestersconferenties 2023

  ,

Burgemeestersconferentie 2023: ‘Besturen met (com)passie’

We leven en besturen in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat en de onzekerheid over de toekomst voor verschillende groepen groot is. Dit heeft mede te maken met het feit dat in het denken en doen binnen de overheid een vorm van ‘pragmacratie’ is ontstaan met de nadruk op efficiëntie en effectiviteit.  Het systeem lijkt soms belangrijker dan de (ervaringen van) mensen. En daarmee dreigt de democratie losser te komen staan van wat inwoners daadwerkelijk meemaken en nodig hebben. 

Om overheid en burger weer nader tot elkaar te brengen is niet alleen oog voor de menselijke maat, maar ook bezieling en verbinding nodig. Het gaat er kortweg om ‘to bring more love into the system’. De burgemeester kan als politiek-neutraal persoon en als herkenbaar ‘gezicht’ van de overheid een belangrijke bijdrage leveren aan het opnieuw vormgeven van de relatie met de inwoners, aan het besef dat mensen centraal staan in ons beleid, aan het besturen met (com)passie.

Tijdens de conferenties zullen diverse sprekers, waaronder Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden), Sanne Kruikemeier/Rens Vliegenthart (beiden hoogleraar Media en Samenleving), Gabriël Anthonio (bijzonder hoogleraar Leiderschap) en Prinses Laurentien (oprichter Number 5 Foundation), hun kennis en ervaringen met u delen en met u in gesprek gaan.

Uiteraard bieden de Burgemeestersconferenties ook voldoende tijd voor ontspanning en voor informele ontmoetingen met uw collega’s.
De conferenties zijn van dinsdagavond (18.00 uur) t/m donderdagmiddag (13.00 uur). U kunt zich hiernaast inschrijven (u dient hiervoor ingelogd te zijn).