De acceptatie voorbij: bundel interviews over risico- en crisiscommunicatie

De onderstaande bundel met interviews is samengesteld ter gelegenheid van de start van het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) op 28 april 2005. Met deze bundel wordt een beeld geschetst van de meest actuele inzichten op het domein van de risico- en crisiscommunicatie door de overheid. Op deze wijze wordt een eerste invulling gegeven aan een van de taken van het ERC: het beschikbaar stellen van kennis over risico- en crisiscommunicatie aan de verschillende overheden en overheidsdiensten.

Download hier de bundel De Acceptatie Voorbij (april 2005)

U bent hier

<div></div>