Recent benoemd/ voorgedragen

Ina  Sjerps
Marian van der  Weele
Jan  de Boer
Dorine  Burmanje
Henk Jan  Meijer
Sharon  Dijksma
Klaas  Sloots
Anke van Extel-van Katwijk
Danny de  Vries
Greet  Buter

Burgemeesters

Maandag 11 januari 2021

Hoe verbeteren we ons samenspel als burgemeester, griffier en gemeentesecretaris? Hoe effectief zijn we als driehoek in ons speelveld? Hoe houden we oog voor de middellange termijn ontwikkeling? Stap even uit de waan van de dag, sta stil bij hoe het nu loopt en kijk hoe je je lokale driehoek verder kunt versterken tijdens deze workshop. Deze serie workshops maken onderdeel uit van het nieuwe programma Democratie in Actie, waarin het NGB, de VGS en de VvG tezamen met het ministerie van BZK en de VNG de lokale democratie versterken: een programma van, voor en door gemeenten!

Lees meer
Woensdag 16 december 2020
De eerste Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2019 (BPA) geeft een rijkgevuld overzicht van wetenschappelijk verzamelde data over de ‘kenmerken’ van lokale ambtsdragers. 
Zo besteden burgemeesters gemiddeld 58 uur per week aan hun werkzaamheden, vooral aan vergaderen. Raadsleden en wethouders zijn gemiddeld goed tevreden over het functioneren van de burgemeester (gemiddeld cijfer 7,5), waarbij raadsleden van de coalitiepartijen het functioneren van de burgemeester gemiddeld hoger beoordelen dan raadsleden van de oppositiepartijen. Burgemeesters die een opleiding volgen deden dit het vaakst via het NGB (83,9%).Lees meer
Maandag 14 december 2020

De tijden veranderen. Want dat doen ze nu eenmaal. En de democratie verandert mee. Ook lokaal. Tenminste... Gaan we terug naar het oude normaal of ontwikkelen we mee met maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering, regionalisering, decentralisaties en klimaatverandering? Ontwikkelen naar een vitale democratie waarbij iedereen meetelt. Een lokale democratie als essentieel bindmiddel in een polariserende samenleving. Dat gaat niet vanzelf, dat betekent continu meebewegen met de tijd. Hiervoor heeft de VNG deze zomer 5 prikkelende afleveringen gemaakt van Thorbecke2024: toekomstscenario’s lokale democratie en bestuur. Met voorbeelden en een menukaart waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen. De afleveringen zijn beschikbaar op vng.nl/thorbecke2024 en op binnenlandsbestuur.nl.

Lees meer
Donderdag 10 december 2020
In de week van 7 december valt bij alle burgemeesters en relaties het nieuwe Burgemeestersblad op de mat met o.a. een interview met Johan Remkes, een artikel over het belang van digitale veiligheid en een bijdrage van het programma Jeugd aan Zet in coronatijd. Voor een digitale versie van het blad zie hier.Lees meer
Woensdag 9 december 2020
De VNG, de NVVB en het NGB vragen de Tweede Kamer af te zien van nog meer maatregelen rond de verkiezingen. Zij verwelkomen het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing COVID-19, maar bij nog meer maatregelen ontstaat een onveilig en onzorgvuldig stemproces.Lees meer
Donderdag 19 november 2020
Minister Ollongren van BZK heeft in een brief aan o.a. het NGB aangegeven voornemens te zijn de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opnieuw met twee maanden te verlengen tot tenminste 1 maart 2021.Lees meer