Recent benoemd/ voorgedragen

Berry  Link
Ineke  Bakker
Annemiek  Jetten
Sicko  Heldoorn
Mascha ten Bruggencate
Jan  Schrijen
Yvonne van Mastrigt
Sacha  Ausems
Charlie  Aptroot
Sjraar  Cox

Burgemeesters

Woensdag 16 juni 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van deze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen? Graag nodigen wij u uit voor de eerste digitale bijeenkomst van onze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op donderdag 8 juli 2021 van 15.00 – 17.00 uur.

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

In opdracht van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam hebben een aantal masterstudenten gezondsheidsrecht een onderzoek geschreven over de huidige invulling van de hoorplicht binnen de Wet verplichte GGZ. 

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

Als er politiek gedoe is, wordt dat nog wel eens teruggevoerd op de lokale of regionale bestuurscultuur. Verschillen in regionale bestuurscultuur zijn niet echt duidelijk, wel zijn er vier typen lokale bestuurscultuur te onderscheiden: vechtcultuur,  debatcultuur, gemeenschapscultuur en regentencultuur. 

Lees meer
Vrijdag 30 april 2021

Onlangs verscheen het rapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' . Het onderzoeksrapport schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen, maar niet in de adviezen van de onderzoekers.

Lees meer
Woensdag 28 april 2021

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad. 

Lees meer
Maandag 26 april 2021

Hoe moet de gemeente nieuwe stijl er uit komen te zien na de kabinetsformatie? De volgende tien punten zouden het minimumpakket moeten vormen.

Lees meer