Recent benoemd/ voorgedragen

Henk Jan  Meijer
Sharon  Dijksma
Klaas  Sloots
Anke van Extel-van Katwijk
Danny de  Vries
Greet  Buter
Jan-Willem  Wiggers
Marleen  Sijbers
Emile  Roemer
Bas  Verkerk

Burgemeesters

Donderdag 19 november 2020
Minister Ollongren van BZK heeft in een brief aan o.a. het NGB aangegeven voornemens te zijn de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opnieuw met twee maanden te verlengen tot tenminste 1 maart 2021.Lees meer
Woensdag 11 november 2020
VNG, NVVB en NGB hebben begrip voor de aanvullende maatregelen die de minister voorstelt om de Tweede Kamerverkiezing ‘coronaproof’ te organiseren, maar de uitvoering daarvan geeft gemeenten nog de nodige hoofdbrekens. De partijen benadrukken dat daarnaast maximale ondersteuning nodig is van het Rijk bij de uitvoering.Lees meer
Maandag 2 november 2020
Basismaatregelen preventieve beveiliging zijn door minister Ollongren nu vastgelegd in een Ministeriële Regeling. Door deze wettelijke vastlegging van de preventieve maatregelen in de rechtspositieregeling worden politieke discussies over de beveiliging van de woning grotendeels voorkomen. Maar wat betekent dit nu voor de preventieve beveiliging van uw woning?Lees meer
Maandag 5 oktober 2020

Op 7 en 8 oktober behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De VNG, het NGB, het Veiligheidsberaad en de Wethoudersvereniging constateren dat de regering op een aantal punten is tegemoetgekomen aan hun wensen, maar zien ook dat niet al hun voorstellen zijn overgenomen. Lees hier het volledige bericht op de site van de VNG.

Lees meer
Vrijdag 18 september 2020
De VNG heeft op 17 september aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een e-mail gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden. Doet u mee?
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.Lees meer
Woensdag 26 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin dit jaar hebben verschillende burgemeesters ongewone aantallen sterfgevallen in hun gemeenten te betreuren gehad. De beperking van sociale omgangsvormen maakte een directe handreiking aan nabestaanden onmogelijk. Gaandeweg hebben burgemeesters vanuit de praktijk meer ervaring met rouwverwerking in coronatijd opgedaan. Toch leven er nog vele vragen, ook onder ervaren bestuurders, hoe om te gaan met rouwverwerking in deze bijzondere tijd.Lees meer