Recent benoemd/ voorgedragen

Anke van Extel-van Katwijk
Danny de  Vries
Greet  Buter
Jan-Willem  Wiggers
Marleen  Sijbers
Emile  Roemer
Bas  Verkerk
Henry  Meijdam
Caroline van de Pol
Fred van Trigt

Burgemeesters

Maandag 5 oktober 2020

Op 7 en 8 oktober behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De VNG, het NGB, het Veiligheidsberaad en de Wethoudersvereniging constateren dat de regering op een aantal punten is tegemoetgekomen aan hun wensen, maar zien ook dat niet al hun voorstellen zijn overgenomen. Lees hier het volledige bericht op de site van de VNG

Lees meer
Vrijdag 18 september 2020

De VNG heeft op 17 september aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een e-mail gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden. Doet u mee?
Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Lees meer
Woensdag 26 augustus 2020
Sinds het uitbreken van de coronapandemie begin dit jaar hebben verschillende burgemeesters ongewone aantallen sterfgevallen in hun gemeenten te betreuren gehad. De beperking van sociale omgangsvormen maakte een directe handreiking aan nabestaanden onmogelijk. Gaandeweg hebben burgemeesters vanuit de praktijk meer ervaring met rouwverwerking in coronatijd opgedaan. Toch leven er nog vele vragen, ook onder ervaren bestuurders, hoe om te gaan met rouwverwerking in deze bijzondere tijd.Lees meer
Dinsdag 18 augustus 2020

Het kabinet diende op 13 juli jl. het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk.
 

Lees meer
Vrijdag 31 juli 2020

Het burgemeestersambt is geregeld onderwerp van publiek debat zowel nationaal als lokaal. Hoe willen we in Nederland burgemeesters benoemen? Welke (extra) bevoegdheden moeten burgemeesters bijvoorbeeld hebben bij het handhaven van de openbare orde? Hoe krijgen we meer diversiteit in het burgemeesterscorps? Voor de beantwoorden van dit soort vragen heeft het NGB in samenwerking met de Argumentenfrabriek het waardenboek van het burgemeestersambt gemaakt. 

Lees meer
Vrijdag 17 juli 2020

De evaluatiecommissie voor de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft een tweede rapportage uitgebracht. Deze rapportage is een aanvulling, actualisatie en aanscherping van de conclusies uit het eerste rapport. De evaluatiecommissie contateert dat de Tijdelijke wet nog steeds in een behoefte voorziet, zij het steeds meer als onderdeel van een gevarieerde praktijk van vergaderen in de anderhalvemetersamenleving. Voor zover het aan haar is, acht de evaluatiecommissie het dan ook terecht dat de Tijdelijke wet is verlengd. Lees meer over de conclusies en bevindingen van de evalulatiecommissie in haar tweede rapport.

Lees meer