Recent benoemd/ voorgedragen

Janny  Vlietstra
Gerard van den  Hengel
Aart-Jan  Moerkerke
Anja  Schouten
Floor  Vermeulen
Caroline van den  Elsen
Jan ten Kate
Roger de Groot
Toon van Asseldonk
Nadine   Stemerdink

Burgemeesters

Vrijdag 30 april 2021

Onlangs verscheen het rapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' . Het onderzoeksrapport schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen, maar niet in de adviezen van de onderzoekers.

Lees meer
Donderdag 29 april 2021

Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden hoe om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB) een online bijeenkomst op 20 mei 2021 via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst gaat het OTWB graag met u in gesprek over de vraag waar voor u de grens van het toelaatbare ligt en hoe u kunt handelen wanneer deze grens volgens u overschreden wordt.

Lees meer
Donderdag 29 april 2021

Een bijeenkomst van het ministerie van BZK voor politieke, partijen, bestuurders, mensen met een beperking en hun belangengroepen waar bij de vraag 'Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden' centraal staat.

Lees meer
Woensdag 28 april 2021

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor? Over dit thema houden we in mei en juni een 15-tal bijeenkomsten met wetenschappers, praktijkdeskundigen en experts om na te denken, te prikkelen en te reflecteren over het gezag van de gemeenteraad. 

Lees meer
Maandag 26 april 2021

Hoe moet de gemeente nieuwe stijl er uit komen te zien na de kabinetsformatie? De volgende tien punten zouden het minimumpakket moeten vormen.

Lees meer
Maandag 12 april 2021

Het NGB heeft positief gereageerd op het wetsvoorstel waarmee de risicoanalyse voor wethouders wettelijk verplicht wordt. Het NGB waardeert het dat de minister in lijn met de gemeentelijke autonomie ruimte wilt geven, maar is van mening dat het huidige voorstel te veel bandbreedte biedt waardoor de beoogde uniformiteit waarschijnlijk niet overal bereikt zal worden. Het is naar onze mening met name relevant om de reikwijdte c.q. normering wel wettelijk in te kaderen. Overige zaken kunnen prima in een modelverordening.

Lees meer