Recent benoemd/ voorgedragen

Hans  Teunissen
Nelly  Kalfs
Cees van den Bos
Hans  Broekhuizen
Bernd  Roks
Maarten  Offinga
Roel  Wever
Marleen  Sanderse
Sebastiaan  Nieuwland
Peter den Oudsten

Burgemeesters

Zaterdag 4 juli 2020

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben Ina Adema, burgemeester van Lelystad, aanbevolen voor de functie van commissaris van de Koning. Adema (VVD) is sinds september 2016 burgemeester van Lelystad. Zij begon haar politieke loopbaan in Deventer als raadslid. In diezelfde gemeente was zij ruim zeven jaar wethouder. Van maart 2009 tot en met september 2016 was zij burgemeester van Veghel. Voorafgaand aan haar politieke loopbaan was ze werkzaam als jurist in het bedrijfsleven. In Noord-Brabant volgt Adema op 2 oktober 2020 Wim van de Donk (CDA) op.

 

 

Lees meer
Dinsdag 9 juni 2020
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wil het kabinet voor de langere termijn maatregelen ter bestrijding van coronavirus vorm geven. De VNG en NGB signaleren dat er te weinig sturingsmogelijkheden voor gemeenten komen die bovendien niet zijn voorzien van een democratische legitimatie op lokaal niveau.Lees meer
Maandag 8 juni 2020
De subsidieregeling voor professionalisering van burgemeesters is door het ministerie van BZK met vijf jaar verlengd. Het NGB, dat elk jaar op basis van deze subsidieregeling een opleidingsprogramma voor burgemeesters samenstelt, is blij met deze verlenging. Uit de door BZK uitgevoerde "https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/02/aanbieding-evaluatie-subsidieregeling-professionaliseringsfonds-burgemeesters blijkt dat de burgemeesters het aanbod van het NGB als zeer waardevol beoordelen.Lees meer
Vrijdag 5 juni 2020
De alternatieve uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 vindt plaats op vrijdag 3 juli a.s. Dan krijgen de 3056 gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd. Door de coronamaatregelen kon de Lintjesregen afgelopen 24 april geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm. Door de versoepelde landelijke maatregelen is het nu wel mogelijk de uitreikingen te organiseren. Meer informatie vindt u hier.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden en een groot deel van de provinciale staten en de waterschapsbesturen digitaal vergaderd.Lees meer
Woensdag 20 mei 2020
Op 27 mei organiseren de Wethoudersvereniging, het ministerie van BZK en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede inspiratiebijeenkomst. Vrouwen uit alle bestuurslagen én vrouwen met mogelijke politieke ambities zijn van harte uitgenodigd voor de online vervolgbijeenkomst.Lees meer