Recent benoemd/ voorgedragen

Floor  Vermeulen
Caroline van den  Elsen
Roger de Groot
Toon van Asseldonk
Nadine   Stemerdink
Jaap  Kuin
Marvin  Polak
Raymond  Vlecken
Josan  Meijers
Wim  Groeneweg

Burgemeesters

Maandag 12 april 2021

Het NGB heeft positief gereageerd op het wetsvoorstel waarmee de risicoanalyse voor wethouders wettelijk verplicht wordt. Het NGB waardeert het dat de minister in lijn met de gemeentelijke autonomie ruimte wilt geven, maar is van mening dat het huidige voorstel te veel bandbreedte biedt waardoor de beoogde uniformiteit waarschijnlijk niet overal bereikt zal worden. Het is naar onze mening met name relevant om de reikwijdte c.q. normering wel wettelijk in te kaderen. Overige zaken kunnen prima in een modelverordening.

Lees meer
Woensdag 24 maart 2021
Heb je interesse in het burgemeesterschap en ben jij van een lokale partij of partij-onafhankelijk, dan kun je meedoen aan de Zoom-sessie voor aspirant-burgemeesters van Kennispunt lokale partijen. Ga hier in gesprek met burgemeesters die partijloos zijn of hun wortels in lokale partijen hebben. Zij vertellen je meer over het ambt en over welke ervaring en competenties je nodig hebt. Ook gaan ze graag met je in gesprek over je ondersteuningsbehoefte. Marian Witte, burgemeester in Geertruidenberg en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kennispunt, leidt de sessie.Lees meer
Woensdag 10 maart 2021
De derde, geheel herziene, druk van het Zakboek Openbare Orde en Veiligheid’ is uit! Het doel van dit zakboek is en blijft om burgemeesters snel toegang te bieden tot een zo compleet mogelijk overzicht van bevoegdheden uit de diverse wetten, die in de loop der jaren tot de gereedschapskist van de burgemeester zijn gaan behoren.
Het zakboek biedt een eerste handreiking tot veelal complexe juridische materie. Diverse casussen laten zien hoe het kan werken in de praktijk.Lees meer
Maandag 8 maart 2021
Bent u als aankomend burgemeester op zoek naar een nieuwe woning? Dan doet u er goed aan om van tevoren de veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Het is belangrijk om veilig te wonen en daarbij niet met onverwachte investeringen geconfronteerd te worden. Door eerst te onderzoeken hoe veilig een woning én de omgeving is, kunt u een weloverwogen keuze maken. Om u daarbij op weg te helpen, zijn hier een aantal aandachtspunten op een rij gezet.Lees meer
Dinsdag 23 februari 2021
Het recente onderzoeksrapport van prof. Marcel Boogers c.s.  schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG onderschrijven de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt.Lees meer
Vrijdag 19 februari 2021
Op 18 februari jl. is oud-burgemeester Jan Mans op 80-jarige leeftijd overleden. De ervaringen van Jan Mans als crisismanager na de vuurwerkramp in Enschede zijn de basis geweest voor de oprichting van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Dit netwerk is later opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Als voorzitter van dit netwerk zette Mans zich in voor het verder professionaliseren van crisismanagement onder collega-burgemeesters. Zo werden o.a. crisiservaringen van burgemeesters gedeeld onder elkaar en werden meerdere publicaties over crisismanagement gepubliceerd. Een markante quote van Mans is "Als burgemeester hoor je geen zwakheid te tonen, maar het is één aaneenschakeling van momenten van zwakheid". Voor het complete interview met Mans van destijds zie hierLees meer