Recent benoemd/ voorgedragen

Rinette  Reynvaan-Jansen
Emile  Roemer
Leontien  Kompier
Sicko  Heldoorn
Pieter  Heiliegers
Marcel  Fränzel
Magda  Berndsen
Hayo  Apotheker
Leendert  Klaassen
Daphne  Bergman

Burgemeesters

Donderdag 26 april 2018
Vandaag zijn er tijdens de Lintjesregen 2.907 personen gedecoreerd, 1.048 vrouwen en 1.859 mannen.Lees meer
Maandag 16 april 2018
Dit maal met onder andere een interview met burgemeester Jeroen Gebben over de 'mienskip', Global Parliament of Mayors, Informatieveiligheid en de wet verplichte GGZ.Lees meer
Donderdag 12 april 2018
Deze week organiseerde de Eerste Kamer een expert-meeting n.a.v. het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de cdK en van de burgemeester. Namens het genootschap van burgemeester nam Liesbeth Spies deel. Zij bracht de vraag in voor welk probleem het wetsvoorstel een oplossing is. In de samenleving bestaat groot vertrouwen in de gedepolitiseerde burgemeestersfunctie. Als er al naar de benoemingswijze gekeken wordt, dan moet dat in het bredere perspectief van het gehele lokaal bestuur gebeuren, vindt het genootschap. Daarom roept het NGB de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met het voorliggende wetsvoorstel om de aanstellingswijze uit de Grondwet te halen.Lees meer
Dinsdag 10 april 2018
Geheel onverwacht is vandaag Pieter Smit overleden, dat maakte de gemeente Oldambt bekend. Pieter Smit werd in 2010 burgemeester van de Groningse gemeente Oldambt. Hij is 54 jaar geworden.Lees meer
Dinsdag 10 april 2018
De Commissaris van de Koning in de provncie Noord-Holland Johan Remkes legt zijn functie op 1 januari 2019 zijn functie neer. Door deze beslissing nu aan te kondigen kan tijdig en zorgvuldig in zijn opvolging worden voorzien, aldus Remkes. Ook is zijn opvolger dan voldoende ingewerkt als na de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart 2019 de nieuwe Staten en het nieuwe College van Gedeputeerde Staten aantreden.Lees meer
Vrijdag 6 april 2018
Gisteren is het Netwerk Weerbaar Bestuur officieel opgericht. Dat gebeurde met de ondertekening van een intentie-overeenkomst door maar liefst 28 netwerkpartners. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is een van de netwerkpartners. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waarbij burgemeesters, raadsleden en wethouders hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.Lees meer