Recent benoemd/ voorgedragen

Luc  Winants
Ineke  Bakker
Jan-Willem  Wiggers
Pauline  Bouvy-Koene
Han  Weber
Pieter van  Maaren
Tanja  Haseloop-Amsing
Nanning  Mol
Peter  Snijders
David  Moolenburgh

Burgemeesters

Donderdag 12 september 2019

Büsra (16 jaar) heeft komend jaar misschien wel de mooiste baan van Nederland. Zij mag namelijk een jaar lang Madurodam besturen, en treedt hiermee in de voetsporen van niemand minder dan Prinses Beatrix. Het 68e college van burgemeester en wethouders (college B&W) speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam: niet alleen vertegenwoordigen zij het Haagse themapark, ook zetten zij zich gezamenlijk in om Nederland samen een beetje mooier te maken, onder meer door middel van hun persoonlijke challenges.

Lees meer
Dinsdag 10 september 2019

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht in het kader van weerbaar bestuur en veiligheid. Het bezoek vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deel van uitmaakt.

Lees meer
Woensdag 28 augustus 2019
Hoe gaat een burgemeester met zo’n situatie om en wat voor taak heeft een burgemeester in de crisiscommunicatie? In de Radio1 Podcast "De Dag" komt Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, aan het woord over deze communicatieve kanten van het ambt tijdens crises.Lees meer
Dinsdag 9 juli 2019
Een nieuwe vormgeving, de inhoud blijft vertrouwd met onderwerpen die het burgemeestersambt raken. Dit maal met onder meer artikelen over de Rijksrecherche en wat zij kunnen betekenen in de rol van de burgemeester als ‘hoeder van de bestuurlijke integriteit’. De Nationaal Rapporteur vertelt over het belang van de aanpak van mensenhandel en de rechtspositie van de burgemeester wordt toegelicht.Lees meer
Vrijdag 5 juli 2019
Op donderdag 17 oktober a.s. wordt in Sneek de tweede Hayo Apothekerlezing gegeven. Dit keer spreekt vicepresident Thom de Graaf. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) treedt op als co-referent. Het thema van de lezing is de "Lokale democratie en de rol van de burgemeester". Burgemeesters Lees meer
Donderdag 4 juli 2019
Op 1/1/2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.Lees meer