Recent benoemd/ voorgedragen

Jan de Vries
Erik van Merrienboer
Mieke  Baltus
Michiel  Schrier
Daan  Prevoo
Jan  Luteijn
Wimar  Jaeger
Eppie  Klein
Ina  Sjerps
Marian van der  Weele

Burgemeesters

Dinsdag 23 februari 2021

Het recente onderzoeksrapport van prof. Marcel Boogers c.s.  schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder. Het NGB en de VNG onderschrijven de conclusie in het rapport dat het in algemene zin goed gaat met de burgemeesters en de invulling van het burgemeestersambt. Naar onze mening is het burgemeestersambt in de afgelopen jaren weliswaar complexer, maar vooral ook interessanter geworden, omdat het is doorontwikkeld tot een meer regisserende, coördinerende rol.  Het burgemeestersambt is ons inziens voor een belangrijk deel meegegroeid met de door Boogers geschetste ontwikkelingen.  Er zijn naar onze mening geen grote knelpunten die direct om (vergaande) maatregelen vragen, maar er zijn wel aandachtspunten voor de toekomst. Voor onze volledige reactie zie hier. Voor het rapport en de brief van de Minister zie hier.

Lees meer
Vrijdag 19 februari 2021
Op 18 februari jl. is oud-burgemeester Jan Mans op 80-jarige leeftijd overleden. De ervaringen van Jan Mans als crisismanager na de vuurwerkramp in Enschede zijn de basis geweest voor de oprichting van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Dit netwerk is later opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Als voorzitter van dit netwerk zette Mans zich in voor het verder professionaliseren van crisismanagement onder collega-burgemeesters. Zo werden o.a. crisiservaringen van burgemeesters gedeeld onder elkaar en werden meerdere publicaties over crisismanagement gepubliceerd. Een markante quote van Mans is "Als burgemeester hoor je geen zwakheid te tonen, maar het is één aaneenschakeling van momenten van zwakheid". Voor het complete interview met Mans van destijds zie hierLees meer
Donderdag 18 februari 2021
Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft krijgt hiermee te maken. De cijfers zeggen veel, maar daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist voor bestuurders van belang is dat ze vrij en zonder druk hun werk kunnen doen. Zes bestuurders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. De uitzending is op maandag 22 februari, 20.25 uur, NPO 2.Lees meer
Maandag 15 februari 2021
Staat er juridisch iets in aan de weg om de bekrachtigingsprocedure te volgen bij een noodverordening die niet meer van kracht is? Nee. Om politieke redenen zou daarvoor symbolisch kunnen worden gekozen; er zijn echter geen dragende juridische, rechtsstatelijke of praktisch gronden die hiertoe nopen. Lees hier het artikel hoe het zit met het bekrachtigen van een noodverordening.Lees meer
Maandag 8 februari 2021
In de nacht van 7 op 8 februari 2021 is burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 69 jaar oud. Nijpels was sinds 2005 burgemeester van de gemeente Opmeer. Daarvoor was hij er een jaar waarnemend burgemeester en een aantal jaar wethouder in Den Helder. Aankomende zomer zou Nijpels met pensioen gaan.Lees meer
Woensdag 27 januari 2021
De handreiking benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid burgemeesters biedt een praktische houvast voor betrokkenen, maakt afwegingen zichtbaar en geeft tips voor de invulling van de procedures. De handreiking wil zo bijdragen aan de vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de (her)benoeming en het afscheid van en klankbordgesprekken met burgemeesters, en mogelijkheden bieden voor betrokkenen om eigen accenten te leggen. Download de handreiking hierLees meer