Recent benoemd/ voorgedragen

Pauline  Bouvy-Koene
Han  Weber
Pieter van  Maaren
Tanja  Haseloop
Nanning  Mol
Peter  Snijders
David  Moolenburgh
Dennis  Straat
Koos  Wiersma
Josan  Meijers

Burgemeesters

Dinsdag 9 juli 2019
Een nieuwe vormgeving, de inhoud blijft vertrouwd met onderwerpen die het burgemeestersambt raken. Dit maal met onder meer artikelen over de Rijksrecherche en wat zij kunnen betekenen in de rol van de burgemeester als ‘hoeder van de bestuurlijke integriteit’. De Nationaal Rapporteur vertelt over het belang van de aanpak van mensenhandel en de rechtspositie van de burgemeester wordt toegelicht.Lees meer
Vrijdag 5 juli 2019
Op donderdag 17 oktober a.s. wordt in Sneek de tweede Hayo Apothekerlezing gegeven. Dit keer spreekt vicepresident Thom de Graaf. Burgemeester Blase (Heerhugowaard) treedt op als co-referent. Het thema van de lezing is de "Lokale democratie en de rol van de burgemeester". Burgemeesters Lees meer
Donderdag 4 juli 2019
Op 1/1/2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.Lees meer
Donderdag 27 juni 2019

Burgemeester Kees van Rooij (gemeente Meierijstad) nodigt burgemeesters van harte uit voor een symposium over ‘Morele dilemma’s’. Dit symposium vindt plaats op woensdag 27 november a.s.

Lees meer
Donderdag 27 juni 2019
Het IFV heeft de evaluatie naar de containercalamiteit boven de Waddeneilanden afgerond. Een groot gebied werd getroffen met de nasleep van de gestrande containers. Met name op het gebied van GRIP4 procedures en de samenwerking tussen de algemene kolom (gemeenten) en functionele kolommen biedt het rapport de nodige inzichten. Lees meer
Woensdag 29 mei 2019
Ook dit jaar vindt weer een Nacht van de Integriteit plaats, waarin dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur. Dit jaar is het thema ‘Buiten de lijntjes kleuren’.Lees meer