Recent benoemd/ voorgedragen

Judith  Michel-de Jong
Peter  Rehwinkel
Derk  Alssema
Fons  Naterop
Gerrit  Goedhart
Bas  Eenhoorn
Huub  Hieltjes
Hans  Verheijen
Gerrit Jan  Kok
Robbert-Jan van  Duijn

Burgemeesters

Vrijdag 21 februari 2020
Jarenlang was er voor raadsleden en statenleden bij stemmingen grote onduidelijkheid over de fenomenen belangenverstrengeling en de schijn daarvan. Maar dat gaat nu anders worden. De Gemeentewet en de Provinciewet krijgen uitdrukkelijk voorrang op de Awb en dat is goed nieuws. Lees meer
Woensdag 29 januari 2020
In verband met het aankomende vertrek van onze adviseur is er een vacature voor een bestuurlijk adviseur veiligheid en crises. Heeft u interesse in deze functie of kent u mensen voor wie deze functie op het lijf geschreven is? Kijk dan door voor de volledige vacaturetekst. Solliciteren kan tot en met 16 februari 2020.Lees meer
Donderdag 23 januari 2020
Het NGB sprak zich voor de zomer van 2019 uit over een vuurwerkverbod in een gezamenlijke actie met de politie en 25 verschillende partners. Vandaag spraken ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad zich uit over een vuurwerkverbod. Het NGB is blij met dit stevige en eenduidige signaal.Lees meer
Dinsdag 7 januari 2020
Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.Lees meer
Donderdag 12 december 2019
De rol die burgemeesters bij een ramp of crisis vervullen richting de nabestaanden of getroffenen is van groot belang, blijkt uit onderzoek van Wouter Jong naar het leiderschap van burgemeesters in crisistijd. Door met getroffenen in gesprek te gaan, kunnen burgemeesters de balans houden tussen collectief meeleven en de meer persoonlijke rouw van de familie. Jong promoveert op donderdag 19 december aan Tilburg University.Lees meer
Vrijdag 6 december 2019
In samenwerking met burgemeesters en partners in het zorg en veiligheidsdomein is de mindmap 'Van opnamewet naar verplichte zorg' ontwikkeld. Dit bestuurlijk handelingskader geeft in een oogopslag de belangrijkste veranderingen weer en dient als basis voor bestuurlijke trainingen die in 2020 worden aangeboden.Lees meer