Recent benoemd/ voorgedragen

Erik van Heijningen
Jules  Bijl
Astrid  Heijstee-Bolt
Sandra  Korthuis
Sander de Rouwe
Renze  Bergsma
Lars  Voskuil
Renske  Helmer-Englebert
Bert  Wijbenga
Berry  Link

Burgemeesters

Donderdag 22 juli 2021

De afgelopen week is Limburg zwaar getroffen door overstromingen. Na een zwaar coronajaar leek eindelijk een periode van rust en herstel in zicht. Rust die niet alleen inwoners, ondernemers en hulpdiensten gegund was, maar ook de burgemeesters.
Het NGB wenst de collega's in het zuiden via onderstaand bericht veel sterkte. 

Lees meer
Donderdag 22 juli 2021

Diverse sprekers, variërend van Laurens de Graaf tot Arwin van Buuren, gaven in de afgelopen weken hun visie op het 'gezag van de raad'. Wilt u één of meerdere van de 15 webinars terugzien dan kan dat via deze link

Lees meer
Donderdag 1 juli 2021

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR), de Wethoudersvereniging (WHV) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) waarschuwen in een brief aan informateur Mariëtte Hamer voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen in het lokale bestuur, zoals een andere aanstellingswijze van de burgemeester. Zij pleiten voor een doordachte, integrale versterking van het lokale bestuur ten behoeve van de inwoners. 

Lees meer
Woensdag 16 juni 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van deze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies die verboden handelingen? Graag nodigen wij u uit voor de eerste digitale bijeenkomst van onze ‘roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op donderdag 8 juli 2021 van 15.00 – 17.00 uur.

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

In opdracht van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam hebben een aantal masterstudenten gezondsheidsrecht een onderzoek geschreven over de huidige invulling van de hoorplicht binnen de Wet verplichte GGZ. 

Lees meer
Woensdag 9 juni 2021

Als er politiek gedoe is, wordt dat nog wel eens teruggevoerd op de lokale of regionale bestuurscultuur. Verschillen in regionale bestuurscultuur zijn niet echt duidelijk, wel zijn er vier typen lokale bestuurscultuur te onderscheiden: vechtcultuur,  debatcultuur, gemeenschapscultuur en regentencultuur. 

Lees meer