Verkiezingen 2017

Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In dit dossier houdt het genootschap u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

De meeste politieke partijen hebben hun concept-verkiezingsprogamma's gepubliceerd. Hieronder vindt u een overzicht van de "burgemeestersonderwerpen" in de programma's.

Aanstellingswijze burgemeester:

50 Plus:
“De burgemeester wordt rechtstreeks gekozen.”

CDA:
- geen standpunt -

Christen Unie:
- geen standpunt -

D66:
“D66 wil dat de belangrijkste bestuurders – burgemeester, Commissaris van de Koning, minister-president en voorzitter van de Europese Commissie – direct door de bevolking worden gekozen.”

DENK:
Programma nog niet bekend

Groen Links:
“De gemeenteraad kiest de burgemeester.”

PvdA: 
- geen standpunt -

PvdD: "Burgemeesters worden gekozen via de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning door de Provinciale Staten.​"

PVV:
“Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht"

SGP:
"Er is geen reden om de aanstellingswijze van de burgemeesters te wijzigen en uit de Grondwet te halen. Rechtstreekse verkiezing zou hen juist politiseren en hun mandaat ondergraven."

SP:
- geen standpunt -

VNL:
"Wij zijn voor bindende referenda en voor de gekozen burgemeester."

VVD:  
“Voorstellen om de benoeming van de burgemeester te veranderen moeten worden bezien in het totaal van het functioneren van de gemeentelijke overheid.”

 

Overige passages over de burgemeester in de verkiezingsprogramma’s

CDA:
Bedreiging of intimidatie van burgemeesters en raadsleden, treinconducteurs en buschauffeurs, politieagenten en ambulancebroeders en alle andere functionarissen in publieke dienst is en blijft onacceptabel. Zij werken voor ons allemaal en zijn de steunpilaren van onze rechtsstaat en samenleving. Wij willen daarom dat in alle gevallen van bedreiging of intimidatie aangifte wordt gedaan – al dan niet door de werkgever – en actieve opsporing plaatsvindt.

Christen Unie:
- geen passages over de burgemeester -

D66:
D66 wil voortbouwen op de vorming van de Nationale Politie door, naast de specialisatie rond de meest complexe criminaliteit, burgemeesters meer ruimte te geven om lokale accenten en prioriteiten vast te stellen.

Op gemeentelijk niveau sluiten de zwakke rechtspositie en de formele rol van de burgemeester bijvoorbeeld steeds slechter aan bij de verwachtingen die burgers van de burgemeester hebben. Dit ondermijnt de lokale democratie en bestuurlijke effectiviteit.

DENK: 
Programma nog niet bekend

Groen Links:
- geen passages over de burgemeester -

PvdD: 
- geen passages over de burgemeester -

PvdA:
Het is onacceptabel dat mensen op basis van hun uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee het gezag, burgemeester en politie de overtreders kan aanpakken. Wie het te bont maakt, kan zijn exploitatievergunning verliezen.

Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, homo’s, lesbiennes, moslims, of wie dan ook gaan we effectiever aanpakken, bijvoorbeeld door de burgemeester toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen.

Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners voor de PvdA centraal. Inwoners gaan direct invloed uitoefenen op de prioriteiten van burgemeesters en politie, zoals in het Rotterdamse project ‘de buurt bestuurt’. Elke buurt of dorp denkt zo mee met wat er echt nodig en krijgt de mogelijkheid om een deel van de politie-uren naar eigen inzicht in te zetten. Gemeenten maken voor elke buurt een buurtplan met de bewoners waarin de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Bewoners bepalen op die manier prioriteiten in hun eigen buurt of dorp.

Bij woonoverlast trekken de burgemeester, woningbouwcorporatie en de wijkagent samen op. Als woonoverlast aanhoudt dan moeten overlastveroorzakers verhuizen. Daar hoort ook de plicht voor nazorg bij. Maatschappelijk werk heeft hier een belangrijke rol.

Veilig voelen in je wijk is voor de PvdA topprioriteit. De inzet van politie is per wijk afhankelijk. Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. Burgemeesters moeten waar nodig de mogelijkheden hebben meer wijkagenten in te zetten. Wijkagenten worden gecompenseerd als ze hun onregelmatigheidstoeslag verliezen.

Woonoverlast en pestgedrag willen wij bestrijden door burgemeesters meer bevoegdheid te geven om de veroorzaker uit huis en uit de wijk te plaatsen, ook als dit een eigen woning is.

SGP: 
Burgemeesters en Commissarissen van de Koning moeten meer bevoegdheden krijgen om op te treden bij integriteitskwesties.

Elke wijk en elk dorp heeft recht op een wijkagent, zo staat dat ook in de wet. Die norm moet worden nageleefd, zonder dat het een getouwtrek wordt tussen de verschillende burgemeesters.

SP:
Politici en bestuurders krijgen dezelfde sociale rechten als alle andere mensen en verliezen hun riante wachtgeldregeling. De vergoedingen voor politici, politieke fracties en partijen gaan omlaag.

VNL:
- geen passages over de burgemeester -

VVD:
Geweld en bedreigingen accepteren we simpelweg niet. Van de politieagent tot de burgemeester en van de ambulancebroeder tot de conducteur: ze moeten hun werk kunnen doen zonder de angst een klap te krijgen of bespuugd te worden. In Nederland houden we onze handen thuis, ook als we een verschil van mening hebben.

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente, maar beschikken niet altijd over alle relevante informatie. Wij willen in de wet regelen dat ze recht hebben op die informatie. Burgemeesters krijgen dan net als het openbaar ministerie het recht om de informatie geheim te houden, zodat ze niet gedwongen kunnen worden de informatie prijs te geven.

Wij willen hard optreden tegen woonoverlast en onveiligheid in de wijk. Je huis en woonomgeving moeten altijd veilig zijn. Wij willen daarom dat gemeenten meer gebruik gaan maken van de extra bevoegdheden die de ‘Rotterdamwet’ biedt, om zo wijken en buurten veilig en netjes te houden. We willen daarnaast dat burgemeesters meer mogelijkheden krijgen om overlastgevers aan te pakken door ze bijvoorbeeld uit huis te zetten (ASO-wet).

In het bijzonder willen we de privacy van kinderen waarborgen. Zeker als ze in een kwetsbare positie zitten en onder toezicht van jeugdzorg staan. Alleen ambtenaren die betrokken zijn bij de zorg krijgen in beveiligde systemen toegang tot de gegevens van kinderen. Andere ambtenaren niet. Gemeenten moeten dit zo snel mogelijk op orde brengen. Burgemeesters hebben wel toegang, zodat ze eventueel kunnen ingrijpen als het mis dreigt te gaan

 

U bent hier

<div></div>