Themadossiers crisisbeheersing

Het NGB stelt zich in het verlengde van de doelstellingen van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing tot doel om als bestuurders van en met elkaar te leren. Daartoe worden structureel interviews gehouden met bestuurders in de functie van burgemeester, loco-burgemeester en gemeentesecretaris over hun persoonlijke ervaringen met crisisbeheersing.

Inmiddels zijn 35 burgemeesters en gemeentesecretarissen, die ervaring hebben opgedaan met crisisbeheersing, geïnterviewd. Het resultaat hiervan is vastgelegd in twee uitgaven: ‘Als dat maar goed gaat. Bestuurlijke ervaringen met crises' (december 2005) en ‘Als het dan toch gebeurt. Bestuurlijke ervaringen met crisisbeheersing' (maart 2007). Op deze site zijn de interviews digitaal beschikbaar (zie: ‘interviews’).

In de rechterbalk vindt u de persoonlijke verhalen gerubriceerd naar thema, aangevuld met mediaberichtgeving en relevante achtergrondinformatie.

U bent hier

<div></div>