Hoge Duitse onderscheidingen voor Nederlandse burgemeesters

Onderscheiding voor Frans Willeme
Burgemeester Willeme van Dinkelland is tijdens het staatsbezoek van de Duitse president Horst Köhler onderscheiden met 'das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland'. Willeme kreeg de onderscheiding via koningin Beatrix en droeg de versierselen behorende bij het Verdienstkreuz dinsdagavond voor het eerst toen hij het concert bijwoonde dat het koninklijk huis de Duitse gasten aanbood.

De burgemeester van Dinkelland kreeg de onderscheiding vooral vanwege zijn werk voor het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Euregio. Willeme is sinds 2005 voorzitter van het dagelijks bestuur van de Euregio en van de Euregioraad.

De onderscheiding brengt ook de waardering tot uiting voor het bij elkaar brengen van de inwoners van het Nederlandse en Duitse grensgebied. Op initiatief van de burgemeester van (de toenmalige) gemeente Denekamp werden voor het eerst Duitse gasten uitgenodigd bij de 4 mei herdenking.

Voor Willeme kwam 'das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland' als een grote verrassing. Willeme is van oorsprong Limburger. Hij geldt algemeen als een bruggenbouwer en een overtuigd Europeaan. Een van zijn drijfveren sedert zijn aantreden in 2005 is 'het idealisme weer terug te willen brengen in de Euregio'.

Bron: RTV Oost

Onderscheiding voor Jos Som
Op woensdag 17 oktober 2007 zal op de residentie van de Duitse ambassadeur in Den Haag aan burgemeester Jos Som van de gemeente Kerkrade het Verdienstkreuz am Bande van de bondsrepubliek Duitsland worden verleend. De Duitse ambassadeur dr. Thomas Läufer zal woensdagmiddag in Den Haag Jos Som de onderscheiding opspelden voor zijn verdiensten op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland.

Sinds 2000 heeft burgemeester Jos Som zich met hart en ziel ingezet voor de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, met name de samenwerking in Eurode-verband tussen Kerkrade en de Duitse nabuur- en grensgemeente Herzogenrath, maar ook op grotere schaal. Samen met burgemeester Gerd Zimmermann van Herzogenrath en dus de dubbelstad Eurode vertegenwoordigend, trad Jos Som regelmatig op om grensverschillen en grensproblemen bij andere overheden zowel in Nederland als in Duitsland aan te kaarten en op te lossen. Beide burgemeesters houden periodiek burgerspreekuur in het Eurode Business Centrum, exact gelegen op de Nederlands-Duitse grens, waar ook het secretariaat van het Openbaar Lichaam Eurode is gehuisvest, het publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen Herzogenrath en Kerkrade.

De burgemeester van de gemeente Kerkrade was en is met name actief op het vlak van de grensoverschrijdende openbare orde en veiligheid. Hij heeft zich met name ingezet voor een verdere intensivering van de samenwerking van de brandweerkorpsen, politie en ambulances in het grensgebied. Jos Som stelde zich vooral ten doel de grensoverschrijdende drugsproblematiek en criminaliteit aan te pakken. Naast het gestalte geven van een pro-actieve aanpak pleitte de burgemeester van de gemeente Kerkrade meermalen voor effectievere wetgeving.

Het verlenen van de Verdienstkreuz am Bande in Duitsland is vergelijkbaar met Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: Gemeente Kerkrade

U bent hier

<div></div>