Bellingwedde krijgt Janneke Snijder als waarnemer

De commissaris van de Koning Max van den Berg heeft na overleg met de fractievoorzitters van de raad van de gemeente Bellingwedde mevrouw Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD) als waarnemend burgemeester benoemd. Mevrouw Snijder is o.a. Tweede Kamerlid, wethouder en raadslid geweest. De benoeming gaat in per 14 november 2013 en duurt vooralsnog voor twee jaar.

Mevrouw Snijder heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijke niveau. Een belangrijk deel van haar actieve politieke ervaring deed zij op als Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij was toen onder meer voorzitter van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Gemeentelijke ervaring deed zij op als wethouder van Delfzijl en als raadslid in de gemeenten Termunten en Delfzijl. Daarnaast is ze ook lid van Provinciale Staten geweest. Op dit moment helpt zij haar echtgenoot en kinderen bij hun melkveehouderij in Wagenborgen.

Met mevrouw Snijder beschikt gemeente Bellingwedde de komende periode over een burgemeester met ruime ervaring in het openbaar bestuur, met bedrijfsvoering in het gemeentelijke, politieke en ambtelijke bedrijf en met kennis van en affiniteit met Noord-Nederland. Mevrouw Snijder heeft donderdag 7 november de vereiste verklaring en belofte in handen van de commissaris van de Koning, de heer Max van den Berg afgelegd.

De gemeente Bellingwedde en de commissaris waren geconfronteerd met een vacature per 1 november aangezien de heer Pieter Smit (burgemeester van Oldambt) zich had teruggetrokken (op verzoek van de gemeenteraad van Oldambt) als waarnemend burgemeester van Bellingwedde.

U bent hier

<div></div>