Jan van Zomeren voorgedragen als burgemeester in Gemert-Bakel

De heer Jan van Zomeren is door de gemeenteraad van Gemert-Bakel voordragen als nieuwe burgemeester. Van Zomeren is op dit moment burgemeester van het Gelderse Heumen. Vanwege het naderende kerstreces is niet duidelijk wanneer de benoeming ingaat.

De heer drs. Jan van Zomeren is op 27 november 1952 geboren in Amerongen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij is getrouwd en vader van een dochter en een zoon. Van Zomeren volgde in Doorn de HBS en deed in Rotterdam propedeuse economie om vervolgens in Utrecht rechten te studeren. Met de bedoeling bij de overheid te gaan werken, volgde hij een bestuurswetenschappelijke richting.

Jan van Zomeren is op dit moment burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen. Dat is een gemeente met bijna 17.000 inwoners. Heumen telt vier kernen, namelijk Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Hij is sinds september 2003 burgemeester van die gemeente.

Voor 2003 was hij bijna twaalf jaar bestuurssecretaris van de politieregio Gelderland-Midden. In de periode 1984 - 1991 was hij plaatsvervangend chef Kabinet van de Commissaris van de Koningin, aanvankelijk in de provincie Drenthe en vervolgens in onze provincie Noord-Brabant.

In politiek bestuurlijke zin was Van Zomeren actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Amerongen. Ook was hij voor deze partij vice-voorzitter van de afdeling Assen en lid van Provinciale Staten in Gelderland tot 2003.

De voordracht van de gemeenteraad is aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht. Het is niet duidelijk wat de invloed van het naderende kerstreces is op de datum van de benoeming van de heer Van Zomeren in Gemert-Bakel.


U bent hier

<div></div>