Marja van der Tas nieuwe burgemeester van Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 29 november 2010 besloten mevrouw M.A.J. (Marja) van der Tas (CDA) uit Apeldoorn voor te dragen als burgemeester van Steenwijkerland. Zij is daarmee de beoogde opvolger van burgemeester L.V. Elfers die sinds 16 februari 2010 het ambt van burgemeester van Steenwijkerland als waarnemer vervult.

Mevrouw van der Tas, is 52 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Zij is geboren in het West-Friese Alkmaar en heeft haar middelbare schoolopleiding gevolgd in Veenendaal, waarna zij Toegepaste huishoudwetenschappen ging studeren in Wageningen. Daarna heeft zij nog enkele jaren Westerse sociologie en Nederland recht gestudeerd te Utrecht.

Van 1980 tot 1983 werkte zij als hoofd facilitaire dienst en waarnemend directeur in een woonzorg­centrum te Amerongen. In 1983 werd zij benoemd tot adviseur van de werkgeversorganisatie woonzorgcentra (PVIB). Vanaf 1987 vervulde zij de functie van Inspecteur bejaardenoorden in de provincie Zuid-Holland. In 1992 wordt zij benoemd tot adjunct-directeur van de woningstichting De Goede Woning te Apeldoorn, specifiek belast met de sector zorg.

Vanaf 1998 tot 2006 maakte zij als wethouder en 1e locoburgemeester deel uit van het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn met als portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling en bouwtoezicht, monumentenzorg en kunst.

Momenteel is zij zelfstandig ondernemer in de dienstverlening en advisering aan overheids- en non-profitorganisaties. Zij vervult daarnaast een aantal bestuurlijke functies op landelijk niveau zoals bij de VROM-raad, Staatsbosbeheer, Recreatietoervaart Nederland, de Nationale Bomens­tichting, Architectuur Lokaal, de Commissie Milieu Effect Rapportage(MER), de visitatiecommissie cultuurfondsen en een aantal provinciale en lokale organisaties.

Mevrouw van der Tas is lid van het Christen Democratisch Appèl (CDA)

U bent hier

<div></div>