26/11 Aandacht voor de nafase: getroffene in beeld

Dinsdag was het NGB aanwezig bij een congres van Impact, een organisatie die zich ontfermt over getroffenen van rampen. Het congres stond in het teken van de nafase van rampen en crises, een onderschat onderdeel van crisisbeheersing. In het kader van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) is het onderdeel destijds wel kort aangestipt en is een voorzet gedaan voor de psychosociale kant (de mens) en de infrastructurele kant (het herstel). Maar in het algemeen ligt de focus van crisisbeheersing vooral op de 'acute fase'.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en heeft Impact een modelplan Nafase opgeleverd. Het is een handreiking aan ambtenaren crisisbeheersing en rampenbestrijding om dit modelplan te benutten in hun proces Bevolkingszorg.

In het discussieforum op het congres pleitte ik ervoor om de ambtenaren die met de planvorming voor nazorg en nafase aan de slag moeten in contact te brengen met getroffenen. De meerwaarde daarvan heb ikzelf ervaren. Juist door interviews met getroffenen, zoals die zijn opgenomen in de Impact-NGB bundel "Wereld van verschil", kreeg ik een spiegel voorgehouden. Crisisbeheersing en rampenbestrijding is niet alleen een bestuurlijk of politiek proces, maar eerst en vooral een proces om mensen te helpen die er ook niet om hebben gevraagd dat hen dit is overkomen.

Om te voorkomen dat de planvorming in het kader van de nieuwe Wet Veiligheidsregio's een papieren werkelijkheid wordt, zal het NGB met Impact kijken of we discussiebijeenkomsten kunnen opzetten waar getroffenen en ambtenaren rampenbestrijding en crisisbeheersing elkaar ontmoeten. Zodat we weer even scherp op het netvlies hebben voor wie we het ook alweer doen. Want uit evaluaties steek je dat nauwelijks op; kijk naar de Q-koorts evaluatie die vooral stilstaat bij Haags gekonkel tussen LNV en VWS, maar de patient links laat liggen. Graag hoor ik het als regio's interesse hebben om op die manier "Wereld van verschil" tot leven te brengen.

26 november 2010
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Lees hier een (twitter)verslag over het Nafasecongres van Impact via Storify.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren. Reacties kunnen desgewenst op de website worden geplaatst. 

naar vorige weblog 

 

 Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>