Veilige Publieke Taak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een programma om agressie en geweld tegen bestuurders en werknemers in de publieke sector tegen te gaan: Veilige publieke taak. Samen met diverse organisaties - waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters worden verschillende instrumenten ingezet om de problematiek te beteugelen.

Er is een speciale website met alle informatie voor politieke ambtsdragers, waaronder burgemeesters.

Ga naar: www.agressievrijwerk.nl. Daar vindt u onder andere de Toolkit veilig bestuur.

U bent hier

<div></div>