Veilige Publieke Taak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een programma om agressie en geweld tegen bestuurders en werknemers in de publieke sector tegen te gaan: Veilige publieke taak. Samen met diverse organisaties - waaronder het Nederlands Genootschap van Burgemeesters worden verschillende instrumenten ingezet om de problamatiek te beteugelen.

Hieronder vindt u een aantal van de activiteiten en publicaties die voor de beroepsgroep van burgemeesters relevant zijn.

Beveiliging burgemeesters en wethouders 
Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede beveiligingsmaatregelen voor hun bestuurders is er een specifieke handreiking. Daarin wordt beschreven welke maatregelen men het beste kan nemen, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten daarvan draagt.

Stappenplan
Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn verschillende middelen aangereikt om lokale bestuurders te beschermen en te ondersteunen, zodat zij hun taak zonder drang en dwang kunnen vervullen. Samen met betrokken partijen is gewerkt aan een aantal praktische handvatten voor de aanpak van agressie en geweld en is een stappenplan ontwikkeld dat terug te vinden is op www.veiligbestuur.nl .

Training
Diverse bureaus kunnen voor colleges van B&W trainingen verzorgen over hoe bestuurders kunnen omgaan met agressie en geweld. Burgemeesters kunnen via info@burgemeesters.nl een overzicht krijgen van deze bureaus.


 

U bent hier

<div></div>