Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Blijf op de hoogte

Nieuws

Donderdag 28 augustus 2014
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil zo snel mogelijk met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in gesprek over een integrale aanpak van jihadisme, met aandacht voor preventie, zorg en welzijn en repressie. Meer dan nu het geval is, moeten Rijk en gemeenten samen optrekken. Daarbij moeten ervaringen uit het verleden en kennis en netwerken op lokaal niveau beter worden benut.Lees meer
Donderdag 14 augustus 2014
Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’, neemt u in interactieve bijeenkomsten mee in de veranderende samenleving en laat u kennismaken met nieuw 'denk- en handelingsrepertoire'.Lees meer
Woensdag 6 augustus 2014
Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren, in totaal gaat het om € 2,4 miljoen. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september hun subsidieaanvragen indienen.Lees meer
Vrijdag 1 augustus 2014
De oud-burgemeester van Kapelle, de heer Gerrit Huitsing is overleden.Lees meer
Dinsdag 29 juli 2014
Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’, neemt u in vier interactieve bijeenkomsten mee in de veranderende samenleving en laat u kennismaken met nieuw 'denk- en handelingsrepertoire'. Lees meer
Donderdag 24 juli 2014
De ontwikkeling en aanleg van grootschalige infrastructuur binnen de gemeentegrenzen heeft veel voeten in aarde. Tal van belangen en belanghebbenden komen gedurende jaren van planvorming, ontwikkeling, realisatie en uiteindelijk het gebruik frequent op de agenda van het lokale bestuur. Binnen het concept van de 'Burgemeestersgame' is daar nu een nieuw scenario aan toegevoegd.Lees meer
Woensdag 23 juli 2014
Spelsimulaties, of ‘serious gaming’ bestaan al langere tijd. Door de ontwikkeling van computers en software én onze kennis over leren nemen de mogelijkheden en het gebruik van spelsimulaties de laatste jaren snel toe. Ook gemeenten passen het instrument steeds vaker toe, bijvoorbeeld om te oefenen met crisissituaties of om de gevolgen van beleidsbeslissingen te doorgronden. Lees meer
Dinsdag 22 juli 2014
Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen bij de opvang van de nabestaanden van vlucht MH17. Minister Plasterk zei het al in zijn briefing voor de Tweede Kamer. In het hele land hebben burgemeesters inmiddels persoonlijk hun medeleven betuigd bij de familie en naasten van de overledenen. Hoewel er voor geen enkele ramp een pasklaar draaiboek klaarligt, helpt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de lokale bestuurders een eindje op weg. Lees meer
Woensdag 16 juli 2014
Het 65-jarig jubileumcongres van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Eindhoven krijgt een koninklijk tintje. Op de tweede dag van het congres - donderdagochtend 25 september - is Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander te gast. De Koning woont het programma bij en neemt een bijzondere heruitgave van het Sportalbum 1898 in ontvangst.Lees meer
Dinsdag 15 juli 2014
Vandaag hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten, die voor drie jaar geldt voor ca. 165.000 gemeenteambtenaren. “Partijen hebben een belangrijke stap gezet in de modernisering van de cao door invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk “, aldus Roel Cazemier, werkgeversvoorzitter van de VNG.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>