Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Blijf op de hoogte

Nieuws

Donderdag 24 juli 2014
De ontwikkeling en aanleg van grootschalige infrastructuur binnen de gemeentegrenzen heeft veel voeten in aarde. Tal van belangen en belanghebbenden komen gedurende jaren van planvorming, ontwikkeling, realisatie en uiteindelijk het gebruik frequent op de agenda van het lokale bestuur. Binnen het concept van de 'Burgemeestersgame' is daar nu een nieuw scenario aan toegevoegd.Lees meer
Woensdag 23 juli 2014
Spelsimulaties, of ‘serious gaming’ bestaan al langere tijd. Door de ontwikkeling van computers en software én onze kennis over leren nemen de mogelijkheden en het gebruik van spelsimulaties de laatste jaren snel toe. Ook gemeenten passen het instrument steeds vaker toe, bijvoorbeeld om te oefenen met crisissituaties of om de gevolgen van beleidsbeslissingen te doorgronden. Lees meer
Dinsdag 22 juli 2014
Gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen bij de opvang van de nabestaanden van vlucht MH17. Minister Plasterk zei het al in zijn briefing voor de Tweede Kamer. In het hele land hebben burgemeesters inmiddels persoonlijk hun medeleven betuigd bij de familie en naasten van de overledenen. Hoewel er voor geen enkele ramp een pasklaar draaiboek klaarligt, helpt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de lokale bestuurders een eindje op weg. Lees meer
Woensdag 16 juli 2014
Het 65-jarig jubileumcongres van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in Eindhoven krijgt een koninklijk tintje. Op de tweede dag van het congres - donderdagochtend 25 september - is Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander te gast. De Koning woont het programma bij en neemt een bijzondere heruitgave van het Sportalbum 1898 in ontvangst.Lees meer
Dinsdag 15 juli 2014
Vandaag hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten, die voor drie jaar geldt voor ca. 165.000 gemeenteambtenaren. “Partijen hebben een belangrijke stap gezet in de modernisering van de cao door invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk “, aldus Roel Cazemier, werkgeversvoorzitter van de VNG.Lees meer
Maandag 14 juli 2014
De georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en Limburg dreigt onbeheersbaar te worden. Meerdere burgemeesters worden bedreigd door onderwereldfiguren en criminelen proberen via stromannen, soms oud-politici, greep te krijgen op de bovenwereld. Dat stelt NOS in een reportage.Lees meer
Zondag 13 juli 2014
Met enige regelmaat krijgen we de vraag wat onze crisisondersteuning voor burgemeesters en loco-burgemeesters precies inhoudt. Kortgezegd is het NGB dag en nacht belbaar om bestuurlijke lessen en ervaringen in te winnen en te adviseren over de inzet van bevoegdheden en crisiscommunicatie. In de weblog lichten we toe hoe dat concreet in zijn werk gaat.Lees meer
Donderdag 3 juli 2014
Op 18 september 2014 vindt in Kasteel De Vanenburg te Putten de Bestuurlijke Veiligheidsdialoog ‘Meer veiligheid met minder middelen?!’ plaats. Het NGB is kennispartner van het Blomberg Instituut, de organisator van de bijeenkomst. Lees meer
Dinsdag 1 juli 2014
Het rechtspositiebesluit burgemeesters is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen zijn bedoeld om tot harmonisatie en vereenvoudiging van de rechtsposities van de diverse politieke ambtsdragers te komen. O.a. zijn gewijzigd: de ambtstoelage, vergoeding scholingskosten, vergoeding veiligheidsmaatregelen, terugroeping uit het buitenland en diverse andere zaken. Het NGB heeft de wijzigingen kort op een rij gezetLees meer
Dinsdag 1 juli 2014
Vanaf 1 juli 2014 kan de politie bij een plotselinge gebeurtenis sneller fouilleren ter handhaving van de openbare orde. In plotseling opkomende gebeurtenissen is het mogelijk om voor een periode van 12 uur preventief fouilleren toe te staan, ook als daar geen bevoegdheid voor is gegeven in de APV.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>