Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Woensdag 1 juli 2015

Gisteren is oud-burgemeester Jan Eggens overleden. Eggens was van 1993 tot 1996 burgemeester van Gramsbergen en daarna burgemeester van Dantumadeel (1996-2004). Jan Eggens is 72 jaar geworden.

Lees meer
Woensdag 1 juli 2015

Burgemeesters krijgen vanaf heden meer mogelijkheden om personen aan te pakken die rond voetbalwedstrijden geweld plegen of de openbare orde ernstig verstoren. Deze vandalen riskeren gedurende een langere periode een gebiedsverbod, een meldplicht of groepsverbod. Bovendien wordt het eenvoudiger om deze maatregelen voortaan ook te laten gelden bij uitwedstrijden.

Lees meer
Dinsdag 23 juni 2015

In de reeks van mindmaps voor crisisbeheersing waar het NGB aan heeft meegewerkt, is nu ook een mindmap over chemische incidenten uitgekomen. De mindmap is te downloaden via deze site. 

Lees meer
Vrijdag 19 juni 2015

Wanneer kan de burgemeester een huisverbod opeleggen? Wat is een goede aanpak van huiselijk geweld? Welke partijen spelen een rol? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals. De handreiking is aangepast aan de nieuwe Jeugdwet en de WMO. Ook is er speciale aandacht voor situaties met kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Lees meer
Dinsdag 9 juni 2015

Minister Plasterk  heeft een notitie aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin een aantal uitgangspunten voor de rechtspositie van de verschillende groepen politieke ambtsdragers, waaronder de burgemeesters.  Van alle kanten (o.a. NGB) was aangedrongen op een dergelijke visie om te voorkomen dat elke keer ‘hap snap’  veranderingen in de rechtspositie(s) aangebracht worden.

Lees meer
Dinsdag 9 juni 2015

Vandaag krijgt de Eerste Kamer een nieuwe samenstelling. De 75 leden van de senaat worden vanmiddag beëdigd. Onder hen zijn achrt (oud) burgemeesters, twee minder dan tot vandaag. Annemarie Jorritsma (burgemeester Almere), Paulien Krikke (voormalig burgemeester Arnhem)  en Ton Rombouts (burgemeester 's-Hertogenbosch) zijn nieuwe senatoren. De Eerste Kamer nam afscheid van de (oud) burgemeesters Margreet de Boer, Fred de Graaf, Guusje ter Horst, Joyce Sylvester en Janny Vlietstra.

Lees meer
Donderdag 4 juni 2015

Beschikt de burgemeester over voldoende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? Het openbare-orderecht staat volop in de belangstelling. In een samenleving waarin de nadruk meer is komen te liggen op veiligheid en risicobeheersing wordt de rol van de burgemeester als handhaver van de openbare orde steeds belangrijker. Dat vertaalt zich ook in een grote toename van het aantal openbare-ordebevoegdheden van de burgemeester. Die zijn steeds meer toegespitst op specifieke maatschappelijke problemen, met het doel de burgemeester meer armslag te geven om die problemen te lijf te gaan.

Lees meer
Woensdag 3 juni 2015

Vandaag nam Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, afscheid als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De algemene ledenvergadering koos de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen als haar opvolger tijdens het VNG-congres in Apeldoorn.

Lees meer
Dinsdag 2 juni 2015

De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.

Lees meer
Dinsdag 2 juni 2015

Honderden inwoners, raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, wetenschappers en ondernemers uit het hele land zijn gisteren bijeen gekomen in de eerste Democratie1000 (D1000) om te praten over lokale democratie. Gezamenlijk is een agenda opgesteld om lokale democratie te versterken en deze zal de komende maanden door de deelnemers worden uitgewerkt tot concrete acties.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>