Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Maandag 27 juni 2016

Op 22 juni 2016 is oud-burgemeester mr. J. (Job) Drijber overleden. 

Lees meer
Dinsdag 21 juni 2016
Morgen valt het nieuwe Burgemeestersblad op de mat.Lees meer
Dinsdag 21 juni 2016
Om raadsleden beter te ondersteunen en hun positie te verstevigen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers) een actieplan opgesteld.Lees meer
Maandag 20 juni 2016
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) onder de titel Begin bij het begin advies uitgebrachtover de rol, positie en aanstellingswijze van burgemeester. Het advies van de Raad bevat een aantal stappen om de discussie over de aanstellingswijze van de burgemeester te structureren en deze in samenhang te zien met diens rol en positie in elk model. Een andere aanstellingswijze van de burgemeester betekent een fundamentele wijziging van rol en positie van de burgemeester en daarmee van de lokale politieke verhoudingen. Met name bij een rechtstreekse verkiezing door de inwoners verandert hierin veel. Vanwege de fundamentele aspecten is het van doorslaggevend belang om de keuzen in goede volgorde te maken en stap voor stap af te wegen.Lees meer
Woensdag 15 juni 2016
Een wereldwijde studie van onderzoeksbureau GfK Verein naar het vertrouwen in beroepsgroepen, toont aan dat brandweerlieden het meeste vertrouwen genieten, gevolgd door verpleegkundigen, paramedici en leraren. Politici worden wereldwijd het minst vertrouwd. In het onderzoek werden 30 beroepen onderzocht waarmee mensen direct of indirect in aanraking kunnen komen.Lees meer
Vrijdag 10 juni 2016

Groot onderhoud en een radicale omkering van de huidige democratische en bestuurlijke inrichting. Dat is waar de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur in haar rapport Op weg naar meervoudige democratie toe oproept. De commissie (voorzitter: Wim van de Donk, commissaris van de Koning Noord-Brabant) presenteerde haar rapport deze week tijdens het VNG Jaarcongres.

Lees meer
Woensdag 8 juni 2016

Gisteren is Burgemeester Kor Dijkstra van de gemeente Grootegast overleden. Hij leed aan een ernstige ziekte en werd afgelopen vrijdag opgenomen in het Martiniziekenhuis in Groningen met een longontsteking. Sinds zaterdag werd hij in coma gehouden. Dijkstra is 62 jaar geworden.

Lees meer
Donderdag 2 juni 2016
Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein hebben een analyse gemaakt van elf onderzochte calamiteiten in de periode 2013-2016. Uit de analyse komen rode draden naar voren die de inspecties willen delen met bestuurders, instellingen en professionals. Met de publicatie beogen de inspecties een dusdanige afstemming tussen gemeentelijke bestuurders en de uitvoeringspraktijk van de hulpverlening dat calamiteiten in het vervolg zoveel mogelijk worden voorkomen.Lees meer
Dinsdag 31 mei 2016
Op maandag 20 juni 2016 organiseert minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag de werkconferentie ‘De burgemeester van de Toekomst’. U bent van harte uitgenodigd om uw bijdrage te leveren aan het debat over de toekomst van het burgemeestersambt. Een wezenlijk debat – ook met het oog op de kabinetsformatie - over hoe de burgemeester van waarde is in een veranderend lokaal bestuur.Lees meer
Vrijdag 27 mei 2016
Met een afsluitend symposium is een einde gekomen aan onderzoeksproject NextLevel, een onderzoek waarin ook het NGB participeerde. Het onderzoek richtte zich op de combinatie van sociale media en crisiscommunicatie.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>