Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Woensdag 20 mei 2015

Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad voor veiligheid het onderzoeksrapport over het ongeval met de monstertruck dat vorig jaar in Haaksbergen plaatsvond. Het onderzoek betrof het ernstige ongeval in Haaksbergen, maar de Onderzoeksraad stelt dat de situatie in deze gemeente niet uniek is en doet een aantal aanbevelingen om de veiligheid van evenementen in Nederland te versterken.

Lees meer
Dinsdag 19 mei 2015

Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en VNG dagen alle Nederlandse gemeenten uit om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2015’ en de prijs voor het ‘Beste Initiatief 2014/2015’.

Lees meer
Vrijdag 15 mei 2015

Op zaterdag 9 mei jl. is oud-burgemeester Ger Wiechers overleden. Hij was van 1982 tot 1992 burgemeester van de gemeente Veenendaal. De heer Wiechers is 84 jaar geworden.

Lees meer
Maandag 11 mei 2015

Vandaag is de vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl gelanceerd. De site biedt nu veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De gebruiksvriendelijke site geeft gemeenten, aan de hand van 15  thema’s zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.

Lees meer
Maandag 11 mei 2015

1 op de 5 burgemeesters heeft te maken met ondermijning van de lokale democratie door criminele organisaties. Zo blijkt uit een enquête die het NGB hield onder burgemeesters. Afgelopen zaterdag besteedde Nieuwsuur (NPO) aandacht aan dit thema. Een aantal burgmeesters vertelden over hun ervaringen, waaronder burgemeesters Toon van Asseldonk (Over-Betuwe), Sjraar Cox (Sittard- Geleen), Bernt Schneiders (Haarlem) en voormalig burgemeester van Waalre Henri de Wijkerslooth.  

Lees meer
Woensdag 6 mei 2015

Johan van Osch, van 1981 tot 2002 burgemeester van Westervoort, is afgelopen zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt. Van Osch wordt aanstaande zaterdag begraven.

Lees meer
Woensdag 6 mei 2015

Op maandag 1 juni 2015 buigt een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen zich in Apeldoorn met elkaar over de staat van de lokale democratie.  Zij nodigen daarbij een aantal ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers uit om aan dit gesprek van 1000 mensen deel te nemen onder het motto: “Wat vragen nieuwe taken en een veranderende samenleving van de lokale overheid en wat betekent dit voor het functioneren van de lokale democratie?”

Lees meer
Dinsdag 5 mei 2015

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een serie regionale bijeenkomsten over het omgaan met incidenten in het sociaal domein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor burgemeesters en wethouders en gericht op uitwisseling van ervaringen en oefening met het omgaan met incidenten in het sociaal domein.

Lees meer
Dinsdag 5 mei 2015

Het lectoraat Cybersafety (een onderzoeksinstelling van NHL Hogeschool en de Politieacademie) vraagt uw medewerking aan een onderzoek de mogelijkheden om OOV-bevoegdheden in te zetten in de digitale wereld. Met een anonieme enquête wil het lectoraat Cybersafety de opvattingen van u als burgemeester in kaart brengen. Dit verkennend onderzoek vormt de opmaat naar de ontwikkeling van een handreiking voor bestuurlijk handelen bij online verstoring en digitale crisis.

Lees meer
Dinsdag 28 april 2015

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 april 2015 met 48 stemmen voor en 21 stemmen tegen een initiatiefwet aangenomen voor de deconstitutionalisering van de benoeming van de Commissaris van de Koning en burgemeester. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Schouw (D66) haalt de wijze van aanstelling van de Commissaris van de Koning en de burgemeester uit de Grondwet. Dit was de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Voor de Grondwetswijziging is (in tweede lezing) in beide Kamers een tweederde meerderheid nodig. Dit voorstel kan pas behandeld worden na nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>