Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Vrijdag 10 oktober 2014
Hoe ziet de functie van de burgemeester er in de toekomst uit in het licht van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een van de interdisciplinaire programma's van de Honoursacademy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaag besprak Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters de onderzoeksopdracht met de studenten.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
De grens in de versobering van de rechtspositie van bestuurders bij gemeenten provincies en waterschappen is bereikt. Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en voorzitters en dagelijks bestuurders van waterschappen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die behandelt een wetsvoorstel om de duur van de voortgezette Appa-uitkering te halveren.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
Deze week kwam een nieuw rapport uit van het WODC. Het gaat over de manier waarop individueel ongenoegen zich kan bundelen en leiden tot (openbare) ordeverstoringen. Het legt de variabelen bloot die verklaren waarom in het ene geval de vlam in de pan slaat en in een - op het oog vergelijkbare situatie - de ordeverstoring uitblijft.Lees meer
Woensdag 8 oktober 2014
Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty International. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Amnesty International vraagt nu alle burgemeesters van Nederland om op 10 december 2014, de Dag van de Rechten van de Mens, ook een brief te schrijven.Lees meer
Dinsdag 7 oktober 2014
Afgelopen week namen bijna 200 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden in Barendrecht deel aan het najaarscongres van het NGB. O.a. was er de jaarrede van NGB-voorzitter Bernt Schneiders en gingen de deelnemers in gesprek over de aanstellingswijze van de burgemeester.Lees meer
Maandag 6 oktober 2014
De burgemeester heeft er een nieuwe taak bij. De burgemeester was al van de veiligheid, maar hij dient nu ook te weten hoe het zit en gaat met de uitvoering van de nieuwe taken voor zorg, jeugdzorg en participatie. ‘De collectieve verantwoordelijkheid van het college vergt van de voorzitter dat we precies weten hoe het in elkaar zit met de nieuwe verantwoordelijkheden’, aldus burgemeester Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap in zijn toespraak op het najaarscongres van het NGB.Lees meer
Dinsdag 30 september 2014
In een interview licht NGB-voorzitter Schneiders toe hoe de vergunningverlening verloopt voor evenementen en de rol van de burgemeester in het proces. Lees meer
Vrijdag 26 september 2014
Het zomerseizoen is voorbij, ook op Terschelling. Doorgaans gaan veel jongeren daar uit hun bol, overgoten met de nodige alcohol. Heeft Terschelling de nieuwe alcoholwet een beetje kunnen handhaven? Op radio1 was daarover vanmorgen een gesprek met burgemeester Rob Bats.Lees meer
Donderdag 25 september 2014
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ondersteunt burgemeesters bij crises, door eerdere ervaringen op een collegiale wijze door te geven. Rond het ongeluk met vlucht MH17 heeft het NGB nauw contact onderhouden met burgemeesters van gemeenten waar de slachtoffers vandaan kwamen. In het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een artikel opgenomen waarin het NGB de rol van burgemeesters in de ramp met vlucht MH17 toelicht.Lees meer
Woensdag 17 september 2014
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor het Openbaar Bestuur hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein. Met het oog op de decentralisaties gaan ook veiligheidsissues voor het lokaal bestuur veranderen. Het advies gaat daarop in.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>