Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Maandag 25 juli 2016
In de loop der jaren zijn er bijna 100 interviews gepubliceerd op de website van het Genootschap van Burgemeesters. Het zijn interviews over crisiservaringen, die deels al zijn verschenen in de bundels "Als dat maar goed gaat", "Als het dan toch gebeurt", "Ingrijpende gebeurtenissen", "Loco voor de leeuwen" en het Burgemeestersblad. Wouter Jong heeft in een blog de belangrijkste lessen samengevat.Lees meer
Donderdag 14 juli 2016
In de publicatie "Loco voor de leeuwen" komen wethouders aan het woord over crises die zij in de hoedanigheid van locoburgemeester hebben meegemaakt. Het bevat de nodige tips en aandachtspunten voor loco's die in de zomermaanden het stokje (tijdelijk) van burgemeesters overnemen.Lees meer
Vrijdag 8 juli 2016
Het ministerie van BZK heeft een nieuwe handreiking uitgebracht, gericht op de  benoeming, klankbordgesprekken (voorheen functioneringsgesprekken, herbenoeming en eventueel afscheid van de burgemeester. De handreiking bevat voor alle betrokkenen veel leidraden om de kwaliteit in de procedures te waarborgen. Ook is er een vernieuwd overzicht van bestuurscompenties in de handreiking opgenomen.Lees meer
Donderdag 7 juli 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen (onder voorzitterschap van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn) heeft zijn tweede tussenrapportage uitgebracht. Deze rapportage "Samen verder doorpakken" is een verdieping van de eerste rapportage. Onder meer is er aandacht voor de onverzekerdenproblematiek.  Het aanjaagteam zal in september zijn eindrapport leveren met aanbevelingen aan o.a. de Rijksoverheid en de VNG voor een sluitende aanpak voor problemen met met mensen met verward gedrag.Lees meer
Dinsdag 5 juli 2016
Vandaag is de nieuwe gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft inzicht in de resultaten in het sociaal domein.Lees meer
Dinsdag 5 juli 2016
Op 3 september 2015 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd.Lees meer
Vrijdag 1 juli 2016
Sinds vandaag is Machteld Rijsdorp, burgemeester van Goirle, de oudste Kroonbenoemde burgemeester van Nederland. De Krooonbenoeming eindigt nl met ingang van de maand na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Per 1 juli 2016  gold dat voor Martin Eurlings, burgemeester van Valkenburg en daarom nam mevrouw Rijsdorp het stokje over. Niet voor lang, want per 1 september gaat zij zelf met pensioen.Lees meer
Donderdag 30 juni 2016
Bernt Schneiders, burgemeester van Haarlem, waarnemend burgemeester van Bloemendaal en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, stapt na 21 jaar uit het lokaal bestuur. Hij wordt directeur van het VSBfonds. VNG Magazine vroeg hem naar zijn mening over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester.Lees meer
Dinsdag 28 juni 2016
In het nieuwste Burgemeestersblad staat een toelichting op de rol van het NGB in het dossier rond vermissingszaken. Het NGB is een van de vele partners die nauw met Slachtofferhulp Nederland optrekt om samen de impact voor achterblijvers te verzachten.Lees meer
Maandag 27 juni 2016
Op 22 juni 2016 is oud-burgemeester mr. J. (Job) Drijber overleden.  Van 1981 tot 1987 was hij voorzitter van bestuur van de VNG. Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>