Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Woensdag 22 februari 2017
Gisteren nam de Tweede Kamer het voorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Het betreft het initiatiefvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp (D66). De wet opent de mogelijkheid van een gereguleerde wietteelt.Lees meer
Woensdag 22 februari 2017
Gisteren is Gerrit-Jan Polderman overleden. Polderman is burgemeester geweest van Wijhe en van Tytsjerksteradiel.  Ook was hij korte tijd waarnemend bugemeester van Smallingerland. Gerrit-Jan Polderman is 70 jaar geworden.Lees meer
Zaterdag 18 februari 2017
Oud-burgemeester Ep Wieldraaijer is overleden. Wieldraaijer was van 1978 tot 1988 burgemeester van Avereest. Hij is 89 jaar geworden.Lees meer
Donderdag 9 februari 2017
Nederland krijgt een nieuwe jongste burgemeester. Het is Joris Bengeveld (32 jaar), nu fractievoorzitter van Groen-Links in de gemeenteraad van Tilburg. De gemeenteraad van Winterswijk heeft hem zojuist voorgedragen als opvolger van Thijs van Beem, die binnenkort stopt als burgemeester. Op dit moment is Ben Visser (35 inmiddels), burgemeester van Scherpenzeel de drager van de Rode lantaarn, de 'wisseltrofee' voor de jongste burgemeester.Lees meer
Dinsdag 7 februari 2017
De Eerste Kamer heeft vandaag de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aangenomen. Met de wet kan de minister van VenJ vrijheidsbeperkende maatregelen als een gebiedsverbod, contactverbod en meldplicht opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente(n).Lees meer
Vrijdag 3 februari 2017
De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in behandeling. De wet moet de huidige Wet bopz vervangen. Voor de burgemeesters heeft dat tot gevolg van de crisismaatregel in de plaats van de inbewaringstelling komt en ook andere verplichte zorg van gedwongen opname (zoals verlichte medicatie, therapie, begeleiding) kan worden opgelegd. Ook bevat het wetsvoorstel de observatiemaatregel. VNG en NGB onderschrijven de stelselwijziging, maar hebben aan de Kamer wel aangegeven dat een burgemeester nooit verantwoordelijk kan zijn voor de afwegingen voor de inhoud van de crisismaatregel.  Ook is er bezwaar tegen de (zo mogelijke) hoorplicht voordat de burgemeester een crisismaatregel kan opleggen. De Tweede Kamer stemt op 14 februari over het wetsvoorstel.Lees meer
Woensdag 1 februari 2017
De Regioburgemeesters hebben samen met het Openbaar Ministerie een oproep gedaan aan een volgend kabinet:  investeer in de politiezorg. In de twee bijgaande notities  wordt enerzijds geschetst welke (nieuwe) uitdagingen in zowel de opsporing als openbare orde ons tegemoet komen. Anderzijds wordt een duidelijke investeringsagenda neergelegd om te zorgen dat de politie goed en toekomstbestendig toegerust wordt om de veiligheid in Nederland verder te versterken.Lees meer
Vrijdag 27 januari 2017
Burgemeesters kunnen straks ook panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bedoeld zijn voor het maken van drugs voor de handel. Nu kunnen zij pas ingrijpen als de handelshoeveelheden worden aangetroffen of handel kan worden aangetoond.Lees meer
Donderdag 26 januari 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet aanpak woonoverlast. De wet treedt waarschijnlijk later dit jaar in werking en geeft burgemeesters een extra bevoegdheid om op te kunnen treden tegen mensen die herhaaldelijk voor woonoverlast zorgen. Ook kan de burgemeesters optreden tegen verhuurders van panden, wanneer er overlast is door mensen die er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld via verhuurplatforms als Airbnb.

Lees meer
Donderdag 5 januari 2017
Het NGB heeft een update gemaakt van het veelgeraadpleegde zakboek over de bevoegdheden van burgemeesters. Ook is de site met bevoegdheden geupdate en voorzien van recente casuistiek.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>