Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Vrijdag 17 april 2015

Als je de aanstellingswijze van de burgemeester wijzigt, bezie dan het gehele lokale bestuur; dat is de leidraad van de notitie over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester, die minister Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben waardering voor de inhoud van de notitie.

Lees meer
Donderdag 16 april 2015

Op donderdag 9 april 2015 is de Visitatiecommissie Informatieveiligheid ingesteld. Franc Weerwind, burgemeester Velsen en portefeuillehouder informatieveiligheid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid is hiervoor benoemd als voorzitter.

Lees meer
Donderdag 16 april 2015

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is een project van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING, dat zich richt op de gezamenlijke inkoop van telecommunicatiediensten voor alle gemeenten. Het is een project dat feilloos past in het streven om in gezamenlijkheid als één krachtige partij (de gemeenten) richting leveranciers op te treden. GT zorgt ervoor dat gemeenten ontzorgd worden op het gebied van telecommunicatie, terwijl de kwaliteit toeneemt en de kosten afnemen. Dat is wat samenwerking tussen gemeenten teweeg brengt.

Lees meer
Vrijdag 10 april 2015

Op maandag 1 juni 2015 buigt een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen zich in Apeldoorn met elkaar over de staat van de lokale democratie.  Zij nodigen daarbij een aantal ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers uit om aan dit gesprek van 1000 mensen deel te nemen onder het motto: “Wat vragen nieuwe taken en een veranderende samenleving van de lokale overheid en wat betekent dit voor het functioneren van de lokale democratie?”

Lees meer
Vrijdag 10 april 2015

Integriteitsissues zijn aan de orde van de dag. Politici en bestuurders staan vol in de schijnwerpers, en meestal gaat het over schandalen. Integriteit dreigt een politiek wapen te worden, terwijl de integriteit van het openbaar bestuur ons allemaal aangaat. Daarom organiseert BIOS op woensdagochtend 20 mei 2015 het eerste Kennisforum Integriteit Politieke Ambtsdragers (KIPA). Het thema is: “Integriteit in het openbaar bestuur, fundament of voor de bühne?”

Lees meer
Dinsdag 7 april 2015

De jeugdcriminaliteit in Nederland neemt af. Ook zijn er minder jongeren die overlast veroorzaken of zich hinderlijk gedragen, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft de cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2013 waren er 764 problematische jeugdgroepen en in 2014 is dat aantal met ruim 18 procent gedaald naar 623. Volgens het ministerie werken gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, scholen, leerplichtambtenaren, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders goed samen. 

Lees meer
Dinsdag 7 april 2015

Afgelopen week zijn twee oud-burgemeesters overleden: Jan Aantjes en Henriëtte Flugi. De heer Aantjes was burgemeester van Brakel, Oud-Beijerland en Bussum. Mevrouw Flugi was burgemeester van Rozendaal.

Lees meer
Donderdag 2 april 2015

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een onderzoeksteam van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg University, de opdracht gegeven om de argumenten pro en contra de diverse aanstellingswijzen van de burgemeester op een rij te zetten. De voor- en nadelen van de verschillende modellen zijn geordend naar verschillende waarden van goed bestuur: identificatie,bestuurskracht, legitimatie en kwaliteit van de besluitvorming. Dit heeft geleid tot een breed palet aan invalshoeken die in deze publicatie zijn opgenomen.

Lees meer
Donderdag 26 maart 2015

In mei 2015 nodigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu alle bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen uit voor een inspirerende bijeenkomst over de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en het belang van goede ruimtelijke informatiehttp://www.dataland.nl/bestuurdersbijeenkomsten

Lees meer
Vrijdag 20 maart 2015

Vandaag is Fank IJsselmuiden overleden. IJsselmuiden was burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Edam-Volendam. Na zijn vertrek uit Edam-Volemdam was hij nog waarnemend burgemeester van Noorder-Koggenland. Frank IJsselmuiden is 75 jaar geworden.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>