Het Nationale Gesprek

Nederlandse mediators hebben het initiatief genomen tot Het Nationale Gesprek. De kern is om burgers die elkaar nooit zouden ontmoeten (althans waarvan de kans uiterst klein is) met elkaar in gesprek te brengen. Eenvoudigweg om elkaars denk- en leefwereld beter te begrijpen.

In de volgende zes gemeenten zijn de gesprekken al gevoerd met actieve medewerking van de burgemeester: Gouda, Wassenaar, Helmond, Bergen op Zoom, Moolenwaard en Kampen.

Waarom Het Nationale Gesprek?
Op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak bestaan in Nederland grote tegenstellingen waarbij opleidingsniveau steevast de voorspellende factor is. Dat is de boodschap in het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Waar vroeger burgers met uiteenlopende achtergrond elkaar nog konden ontmoeten op het werk, in de kerk, op het sportveld of elders, is dat vandaag steeds minder het geval. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid- WRR constateert dat hoger en lager opgeleiden tegenwoordig in relatief gescheiden werelden leven en het minst contact hebben met elkaar. Het gevolg is een geleidelijke fragmentering in de samenleving waarin burgers elkaar steeds minder tegenkomen. Het wetenschappelijk instituut van een politieke partij spreekt zelfs van de Nieuwe Sociale Kwestie.

De initiatief nemende mediators denken dat door de organisatie van Het Nationale Gesprek per gemeente de spanningen in de samenleving, vooral in de steden, kunnen afnemen. Leer elkaar kennen en de vooroordelen worden minder of verdwijnen, is het idee. Mediators bieden aan die gesprekken te begeleiden. Het initiatief wordt gesteund door het bestuur van de Mediators Federatie Nederland- MfN.

De mediators nodigen Nederlandse burgemeesters uit om Het Nationale Gesprek te ondersteunen door burgers in hun gemeente hiervoor uit te nodigen via een aselecte steekproef uit de basis administratie. 

Nadere informatie
Nadere informatie is te vinden op de website www.hetnationalegesprek.nl

Ook kan contact worden opgenomen met Piet Jeuken, voorzitter van de Stichting Het Nationale Gesprek:  p.jeuken@o-leng.nl  ; 06-51933196

Hier staat een nadere toelichting, in de vorm van een model uitnodiging van een burgemeester aan de burgers in haar/zijn gemeente

 

U bent hier

<div></div>