Benoemingen

Corry van Rhee-Oud Ammerveld is met ingang van 19 juni 2017 door de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente West Maas en Waal.

De gemeenteraad van Stede Broec heeft 18 mei een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt wordt op 13 juli Ronald Wortelboer geïnstalleerd als burgemeester van Stede Broec.

De heer A.J. (Jan) Kottelenberg wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De gemeenteraad heeft dit op donderdag 26 januari 2017 in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Wijdemeren heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes, besloten de heer F. (Freek) Ossel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wijdemeren.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft Annelies van der Kolk aangesteld als waarnemend burgemeester in de gemeente Twenterand. Mevrouw Van der Kolk is vanmiddag door de commissaris beëdigd. Zij zal half mei in Twenterand beginnen.

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft de heer Jean Paul Gebben aangesteld als waarnemend burgemeester aangesteld voor Losser. De heer Gebben is vanmiddag door de commissaris in het provinciehuis beëdigd. De waarnemend burgmeester zal half mei in z’n nieuwe gemeente beginnen.

Bas Verkerk (58) wordt de nieuwe waarnemend burgemeester van Ommen. Hij begint hier op donderdag 18 mei als opvolger van Mark Boumans, die zoals bekend burgmeester wordt van Doetinchem. Bas Verkerk is op maandag 8 mei benoemd door de Commissaris van de Koning Overijssel, mw. drs. Ank Bijleveld-Schouten.

De heer Rehwinkel is met ingang van 25 april 2017 benoemd tot waarnemend burgemeester.

De gemeenteraad van Borsele heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. De raad draagt Gerben Dijksterhuis voor als eerste burger van Borsele. Hij volgt Jaap Gelok op.

U bent hier

<div></div>