Benoemingen

De gemeenteraad van Heemstede heeft besloten om Astrid Nienhuis aan te bevelen als nieuwe burgemeester. Nienhuis is nu burgemeester van Landsmeer.

De gemeenteraad van Ommen heeft in de raadsvergadering van 19 oktober 2017 een besluit genomen over de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Hans Vroomen de nieuwe (kroonbenoemde) burgemeester van Ommen.

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft een unanieme aanbeveling vastgesteld voor de te benoemen nieuwe burgemeester van de gemeente. Het gaat om mevrouw Hanne van Aart (32), nu werkzaam als wethouder (VVD) in de gemeente Heusden.Na haar installatie zou Loon op Zand de jongste burgemeester van Nederland hebben.
De gemeenteraad van Aalten heeft een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Anton Stapelkamp benoemd als eerste burger van Aalten.

Greetje de Vries-Leggedoor is door commissaris van de Koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn. Dat is gebeurd na overleg met de fractievoorzitters en een vertegenwoordiger van het college van de gemeente. De benoeming gaat in per 15 oktober 2017 en geldt voor onbepaalde tijd, zolang het proces duurt van gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente Zuidhorn betrokken is.

De gemeenteraad heeft besloten om mevrouw Joyce Langenacker voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel.

Joseph Vos, oud burgemeester van Someren en Uden, wordt waarnemend burgemeester in Eersel. De heer Vos was ook voormalig dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta en waarnemend burgemeester in Steenbergen. Hij is nu door de commissaris van de Koning Wim van de Donk benoemd tot waarnemend burgemeester van Eersel.

De gemeenteraad van Tilburg heeft Theo Weterings voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad. Weterings is de huidige burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Letty Demmers is op 2 oktober 2017 beëdigd als waarnemend burgemeester van de gemeente Veldhoven door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk. Ze volgt hiermee tijdelijk Jack Mikkers op die vanaf 11 oktober de nieuwe burgemeester van ‘s-Hertogenbosch is.

U bent hier

<div></div>