Aanstellingswijze

 

De aanstellingswijze gewogen

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een onderzoeksteam van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg University, de opdracht gegeven om de argumenten pro en contra de diverse aanstellingswijzen van de burgemeester op een rij te zetten. De voor- en nadelen van de verschillende modellen zijn geordend naar verschillende waarden van goed bestuur: identificatie,bestuurskracht, legitimatie en kwaliteit van de besluitvorming. Dit heeft geleid tot een breed palet aan invalshoeken die in deze publicatie zijn opgenomen.

Via deze publicatie biedt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters het onderzoeksrapport aan om daarmee de discussies over de aard van de burgemeestersfunctie en de wijze van aanstellen die daarbij past te faciliteren. Het genootschap wil dat de discussie vanuit de bestuurspraktijk van de burgemeesters en vanuit het bredere perspectief van de lokale samenleving en het gehele gemeentebestuur gevoerd wordt. Immers, als we kijken naar de burgemeestersfunctie, dan moeten we dat doen op basis van het hele stelsel, met oog voor alle actoren en onderlinge verhoudingen, kijkend naar de breedte van de burgemeestersfunctie en met het oog op de waarden van goed bestuur. Alleen dan kunnen we tot consistente bestuursmodellen komen.

Klik hier voor de publicatie

U bent hier

<div></div>