Recent benoemd/ voorgedragen

Wubbo  Tempel
Roel  Augusteijn
Carla  Breuer
Jan  Heijkoop
Bert  Blase
Marian  Jager-Wöltgens
Liesbeth  Spies
Hans van der Pas
Armand  Cremers
Tjeerd van der Zwan

Homepage

Donderdag 28 augustus 2014
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil zo snel mogelijk met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in gesprek over een integrale aanpak van jihadisme, met aandacht voor preventie, zorg en welzijn en repressie. Meer dan nu het geval is, moeten Rijk en gemeenten samen optrekken. Daarbij moeten ervaringen uit het verleden en kennis en netwerken op lokaal niveau beter worden benut.Lees meer
Donderdag 14 augustus 2014
Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’, neemt u in interactieve bijeenkomsten mee in de veranderende samenleving en laat u kennismaken met nieuw 'denk- en handelingsrepertoire'.Lees meer
Woensdag 6 augustus 2014
Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren, in totaal gaat het om € 2,4 miljoen. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september hun subsidieaanvragen indienen.Lees meer
Vrijdag 1 augustus 2014
De oud-burgemeester van Kapelle, de heer Gerrit Huitsing is overleden.Lees meer
Dinsdag 29 juli 2014
Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’, neemt u in vier interactieve bijeenkomsten mee in de veranderende samenleving en laat u kennismaken met nieuw 'denk- en handelingsrepertoire'. Lees meer
Donderdag 24 juli 2014
De ontwikkeling en aanleg van grootschalige infrastructuur binnen de gemeentegrenzen heeft veel voeten in aarde. Tal van belangen en belanghebbenden komen gedurende jaren van planvorming, ontwikkeling, realisatie en uiteindelijk het gebruik frequent op de agenda van het lokale bestuur. Binnen het concept van de 'Burgemeestersgame' is daar nu een nieuw scenario aan toegevoegd.Lees meer