Recent benoemd/ voorgedragen

Frans  Ronnes
Liesbeth  Spies
Rianne  Donders-de Leest
Peter den Oudsten
Marco  Out
Henny van Kooten
Martijn  Dadema
Ger van de Velde-de Wilde
Marcel  Thijsen
Sjoukje  Haasjes-van den Berg

Homepage

Vrijdag 10 oktober 2014
Hoe ziet de functie van de burgemeester er in de toekomst uit in het licht van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een van de interdisciplinaire programma's van de Honoursacademy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaag besprak Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters de onderzoeksopdracht met de studenten.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
De grens in de versobering van de rechtspositie van bestuurders bij gemeenten provincies en waterschappen is bereikt. Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en voorzitters en dagelijks bestuurders van waterschappen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die behandelt een wetsvoorstel om de duur van de voortgezette Appa-uitkering te halveren.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
Deze week kwam een nieuw rapport uit van het WODC. Het gaat over de manier waarop individueel ongenoegen zich kan bundelen en leiden tot (openbare) ordeverstoringen. Het legt de variabelen bloot die verklaren waarom in het ene geval de vlam in de pan slaat en in een - op het oog vergelijkbare situatie - de ordeverstoring uitblijft.Lees meer
Woensdag 8 oktober 2014
Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty International. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Amnesty International vraagt nu alle burgemeesters van Nederland om op 10 december 2014, de Dag van de Rechten van de Mens, ook een brief te schrijven.Lees meer
Dinsdag 7 oktober 2014
Afgelopen week namen bijna 200 burgemeesters, oud-burgemeesters en genodigden in Barendrecht deel aan het najaarscongres van het NGB. O.a. was er de jaarrede van NGB-voorzitter Bernt Schneiders en gingen de deelnemers in gesprek over de aanstellingswijze van de burgemeester.Lees meer
Maandag 6 oktober 2014
De burgemeester heeft er een nieuwe taak bij. De burgemeester was al van de veiligheid, maar hij dient nu ook te weten hoe het zit en gaat met de uitvoering van de nieuwe taken voor zorg, jeugdzorg en participatie. ‘De collectieve verantwoordelijkheid van het college vergt van de voorzitter dat we precies weten hoe het in elkaar zit met de nieuwe verantwoordelijkheden’, aldus burgemeester Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap in zijn toespraak op het najaarscongres van het NGB.Lees meer