Recent benoemd/ voorgedragen

Emile  Roemer
Leontien  Kompier
Sicko  Heldoorn
Pieter  Heiliegers
Marcel  Fränzel
Magda  Berndsen
Hayo  Apotheker
Leendert  Klaassen
Daphne  Bergman
Frank  Koen

Burgemeesters

Woensdag 21 maart 2018

Vandaag zijn in in 335 gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraden. Op 29 maart is de installatie van de gekozen raadsleden. In 8 nieuwe gemeenten waren afgelopen november al verkiezingen en in 37 gemeenten is de stembusgang pas in november van dit jaar vanwege de voorgenomen herindelingen per 1-1-2019.   

Lees meer
Dinsdag 20 maart 2018

Afgelopen vrijdag is oud-burgemeester Jozef Cornielje overleden. Cornielje was van 1976 tot en met 1989 burgemeester van Angerlo. Later was hij ook nog waarnemend burgemeester van Olst en van Holten. Cornielje is 93 jaar geworden.

Lees meer
Dinsdag 20 maart 2018

Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de privésituatie; en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies Voor de publieke zaak. De Raad adviseert daarin de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger.

Lees meer
Maandag 19 maart 2018

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt onderzocht of de screening van burgemeesters verscherpt kan worden. Deze en andere maatregelen hebben tot doel de lokale democratie te versterken, en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer
Donderdag 15 maart 2018

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport "Demonstreren, een schurend grondrecht?". Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Het Nederlands Geootschap van Burgemeesters is het daar in principe mee eens maar wijst ook op de terechte en dringende verantwoordelijkheid van burgemeesters voor de veiligheid van jonge kinderen en andere mensen.

Lees meer
Woensdag 14 maart 2018

Roger de Groot, burgemeester van de gemeente De Wolden, is benoemd tot bestuurslid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hij volgt Baukje Galama op, die onlangs stopte als burgemeester van Stadskanaal.

Lees meer