Recent benoemd/ voorgedragen

Bas Jan van Bochove
Annelies van der Kolk
Jan  Waaijer
Francisca  Ravestein
Joost  van   Oostrum
Alex van Hedel
Niels  Joosten bc.
Annette  Bronsvoort
Sebastiaan van 't Erve
Joseph  Vos

Homepage

Donderdag 24 april 2014
De burgemeester van Naarden is door de Raad van State in het gelijk gesteld om een vervuilde woning per onmiddellijk te sluiten. De woning stond vol met papier en electriciteitsdraden lagen bloot. In Het Bildt speelde een vergelijkbare zaak. Daar hadden omwonenden geklaagd over stank-en geluidsoverlast vanwege het houden van paarden en honden door een buurtbewoner.Lees meer
Vrijdag 18 april 2014
Deze week organiseerden het IFV, TNO en het NGB samen een congres over de digitale verstoring van de openbare orde. De aanleiding was een nieuw scenario van de burgemeestersgame dat over dit thema gaat en is geschreven door het NGB en TNO. Lees meer
Vrijdag 11 april 2014
Bascole organiseert op 7 mei een symposium over contextgedreven werken en organiseren, een praktisch en serieus alternatief voor de invulling van de decentralisaties. Aan de orde komen vragen als: Hoe zorg je bij de decentralisaties voor een goede samenwerking tussen cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers? Wat wordt de rol van raadsleden, beleidsadviseurs, wethouders en professionals?Lees meer
Dinsdag 8 april 2014
Op donderdagmiddag 8 mei organiseert de VNG in Den Haag een themabijeenkomst over integriteit op het snijvlak tussen overheid en samenleving. Gemeenten zijn steeds meer spin in het web. Waar zitten eventuele nieuwe (integriteits)risico’s? Maar ook de kansen? Hoe maken we onbewust verkeerd gedrag zichtbaar en bespreekbaar? Deze vragen staan centraal in de bijeenkomst met Jantine Kriens, Femke Halsema, Klaartje Peters en Ineke Smidt.Lees meer
Zaterdag 5 april 2014
Dat is de titel van het onderzoeksrapport naar de staat van het ambt. Het rapport geeft inzicht in de wijze waarop burgemeesters anno 2013 inhoud aan hun functie geven. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Tilburg voerde het onderzoek, uit in opdracht van mijn ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.Lees meer
Woensdag 2 april 2014
Vandaag bracht Politie en Wetenschap de studie "Gevangene van het verleden" uit. Het beschrijft crisissituaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. De beschrijvingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op interviews met de betrokkenen, zoals de wijkagent, reclasseringswerker, burgemeester en de zedendelinquent. Lees meer