Recent benoemd/ voorgedragen

Peter  Oskam
Christine van Basten-Boddin
Petra  van Hartskamp - de Jong
Michiel  Uitdehaag
Mark  Boumans
Loes van der Meijs
Bernt  Schneiders
Martijn  Vroom
Ruud van den  Belt
Rinske  Kruisinga

Burgemeesters

Maandag 16 november 2015

Afgelopen nacht is Ronald Bandell overleden. Hij was al langere tijd ziek. Van 2006 tot 2010 was hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Bandell was achtereenvolgens burgemeester van Moordrecht, Papendrecht, Alkmaar en Dordrecht. Ronald Bandell is 69 jaar geworden.

Lees meer
Zondag 15 november 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een commissie ingesteld die zich de komende maanden buigt over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. Op basis van actuele maatschappelijke opgaven, zoals de decentralisaties en de vluchtelingenproblematiek, zal de commissie advies uitbrengen over welke inrichting van het lokaal bestuur op termijn het best passend is. 

Lees meer
Zondag 15 november 2015

Afgelopen week zijn twee oud-burgemeesters overleden: Anneke Le Coultre, die burgemeester van Blaricum is geweest en Peter Jan Molendijk, oud-burgemeester van de gemeenten Ten Boer, Steenwijk en Velsen.

Lees meer
Dinsdag 10 november 2015

Vanmiddag werd het Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers ‘Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30.538)' verworpen in de Eerste Kamer.

Lees meer
Zaterdag 31 oktober 2015

VNG en NGB hebben, met medewerking van LOCC, een bundeling gemaakt van alle beschikbare informatie over veiligheid- en openbare orde-aspecten van de de noodopvang van vluchtelingen. De factsheet zal op basis van vragen aan het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de VNG worden geactualiseerd.

Lees meer
Donderdag 29 oktober 2015

In 12 gemeenten zijn dit najaar kinderen de baas. Leerlingen van verschillende basisscholen nemen voor één dag plaats op de stoel van een gemeenteraadslid en leren hoe ze zelf een politiek besluit moeten nemen. Deze speciale ‘Kindergemeenteraden’ worden georganiseerd door de gemeenten, samen met Madurodam en ProDemos. De eerste uitvoering is op donderdag 12 november in de gemeente Noordoostpolder.

Lees meer