Recent benoemd/ voorgedragen

Aaltje  Emmens-Knol
Joyce van Beek
Paul  Depla
René van Diessen
Mirjam  Clermonts-Aretz
Alex van Hedel
Hans van der Pas
Gosse  Noordewier
Marc  Witteman
Marina  Starmans-Gelijns

Homepage

Dinsdag 13 januari 2015

In zijn woonplaats Zierikzee is oud-burgemeester Jan Huijbrecht overleden. Hij was van 1978 tot in 1989 burgemeester van Bergambacht. De heer Huijbrecht is 90 jaar geworden.

Lees meer
Vrijdag 9 januari 2015
Er was in Laarbeek zeker aanleiding om te spreken over een onveilige en intimiderende werkomgeving. Dat verklaart waarom de burgemeester deze woorden gebruikt heeft in een raadsvergadering op 8 oktober 2014. Dat is de conclusie van de Onderzoekscommissie Laarbeek die haar rapport presenteert aan de commissaris van de Koning van Noord-Brabant en de raad van de gemeente Laarbeek. De Onderzoekscommissie plaatst de gebeurtenissen in Laarbeek in een breder perspectief.Lees meer
Vrijdag 9 januari 2015
De 3 decentralisaties in het sociale domein zullen de democratie in de gemeenten op de proef stellen. Daarom behoeft de democratie op gemeentelijk niveau versterking. Dat staat centraal in de oratie "De vierde D" van Job Cohen voor de aanvaarding van de Thorbecke leerstoel, vandaag in LeidenLees meer
Vrijdag 9 januari 2015
Op heel veel plekken is gisteren stilgestaan bij de terroristische aanslag in Parijs. Het meest in het oog springend waren de demonstraties in tientallen grotere gemeenten, zoals in Amterdam, Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Burgemeesters en anderen spraken er hun afschuw uit en maakten duidelijk dat het een aanslag op de vrijhed van ons allemaal is. Maar ook in veel meer gemeenten werd aandacht besteed aan de gebeurtenissen.Lees meer
Woensdag 7 januari 2015
De schok en verontwaardiging over de terroristische aanslag die vandaag in Parijs plaatsvond is ook in ons land groot. We voelen een grote betrokkenheid bij de slachtoffers, de Parijzenaren, de pers en de politie. Eberhard van der Laan en Ahmed Aboutaleb roepen alle burgemeesters op om gelijktijdig met de grote demonstratie in Parijs, in de eigen gemeente ook steun te betuigen, in welke vorm dan ook.Lees meer
Woensdag 7 januari 2015
Een provincie, gemeente of waterschap kan worden geconfronteerd met een vermoeden van een integriteitsschending door een volksvertegenwoordiger of bestuurder. Voor passend advies over de aanpak en afhandeling van zulke vermoedens, vooral bij persoonsgericht integriteitsonderzoek, kunnen commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen per 1 januari 2015 terecht bij het Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers. Dit Steunpunt is onderdeel van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) in Den Haag.Lees meer