Recent benoemd/ voorgedragen

Ellen  van Selm
Lies  Spruit
Gregor  Rensen
Freek  Ossel
Wubbo  Tempel
Roel  Augusteijn
Carla  Breuer
Jan  Heijkoop
Bert  Blase
Marian  Jager-Wöltgens

Homepage

Woensdag 17 september 2014
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor het Openbaar Bestuur hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein. Met het oog op de decentralisaties gaan ook veiligheidsissues voor het lokaal bestuur veranderen. Het advies gaat daarop in.Lees meer
Dinsdag 16 september 2014
Vandaag presenteerde de regering de Rijksbegroting 2015. Welke voornemens hebben de ministeries in petto voor de burgemeesters? Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zette de belangrijkste punten uit de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie op een rij. Lees meer
Dinsdag 16 september 2014
Afgelopen vrijdag werd in Asten de Burgemeestersfietsdag gehouden. Burgemeester Joost van Oostrum (Berkelland) was dit jaar de snelste. Lees meer
Donderdag 11 september 2014
De decentralisatie van de jeugdhulp hangt nauw samen met het veiligheidsbeleid. In de factsheet 'Veiligheid en de decentralisatie jeugdhulp' staan de raakvlakken genoemd. De rol van de burgemeester en de nieuwe kinderbeschermingsmaatregel staan er ook in. Lees meer
Dinsdag 9 september 2014
Op 4 november organiseert BIOS alweer de zesde editie van de ‘Dag van de Integriteit’, in het WTC in Rotterdam. Dit jaar in het teken van het integriteitsnetwerk. Hoe kunt u samen met collega’s werken aan integriteit? Hierbij zullen onder andere aanwezig zijn minister Plasterk, burgemeester Aboutaleb, en hockeycoach Marc Lammers.Lees meer
Vrijdag 5 september 2014
De economische crisis, de stagnerende woningmarkt, de vergroting van taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein hebben stuk voor stuk een grote invloed gehad op wat de samenleving verwacht van de lokale democratie en bestuur. Het vraagt een goede wisselwerking tussen verschillende spelers binnen gemeenten, zoals raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers. De verenigingen van deze beroepsgroepen hebben met elkaar en het ministerie van BZK in Vught een start gemaakt wat de nieuwe taken betekenen de gemeentelijke organisatie.Lees meer