Recent benoemd/ voorgedragen

Jan Pieter  Lokker
Koos  Karssen
Peter van der Velden
Arno Wietze  Hiemstra
Nicole  Ramaekers-Rutjens
Joris  Bengevoord
Agnes  Schaap
Bert  Blase
Pauline  Krikke
Jan  Hoekema

Burgemeesters

Zaterdag 18 februari 2017

Oud-burgemeester Ep Wieldraaijer is overleden. Wieldraaijer was van 1978 tot 1988 burgemeester van Avereest. Hij is 89 jaar geworden.

 

Lees meer
Donderdag 9 februari 2017

Nederland krijgt een nieuwe jongste burgemeester. Het is Joris Bengeveld (32 jaar), nu fractievoorzitter van Groen-Links in de gemeenteraad van Tilburg. De gemeenteraad van Winterswijk heeft hem zojuist voorgedragen als opvolger van Thijs van Beem, die binnenkort stopt als burgemeester. Op dit moment is Ben Visser (35 inmiddels), burgemeester van Scherpenzeel de drager van de Rode lantaarn, de 'wisseltrofee' voor de jongste burgemeester.

Lees meer
Dinsdag 7 februari 2017

De Eerste Kamer heeft vandaag de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding aangenomen. Met de wet kan de minister van VenJ vrijheidsbeperkende maatregelen als een gebiedsverbod, contactverbod en meldplicht opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente(n).

Lees meer
Vrijdag 3 februari 2017

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in behandeling. De wet moet de huidige Wet bopz vervangen. Voor de burgemeesters heeft dat tot gevolg van de crisismaatregel in de plaats van de inbewaringstelling komt en ook andere verplichte zorg van gedwongen opname (zoals verlichte medicatie, therapie, begeleiding) kan worden opgelegd. Ook bevat het wetsvoorstel de observatiemaatregel. VNG en NGB onderschrijven de stelselwijziging, maar hebben aan de Kamer wel aangegeven dat een burgemeester nooit verantwoordelijk kan zijn voor de afwegingen voor de inhoud van de crisismaatregel.  Ook is er bezwaar tegen de (zo mogelijke) hoorplicht voordat de burgemeester een crisismaatregel kan opleggen. De Tweede Kamer stemt op 14 februari over het wetsvoorstel.

Lees meer
Woensdag 1 februari 2017

De Regioburgemeesters hebben samen met het Openbaar Ministerie een oproep gedaan aan een volgend kabinet:  investeer in de politiezorg. In de twee bijgaande notities  wordt enerzijds geschetst welke (nieuwe) uitdagingen in zowel de opsporing als openbare orde ons tegemoet komen. Anderzijds wordt een duidelijke investeringsagenda neergelegd om te zorgen dat de politie goed en toekomstbestendig toegerust wordt om de veiligheid in Nederland verder te versterken.

Lees meer
Vrijdag 27 januari 2017
Burgemeesters kunnen straks ook panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bedoeld zijn voor het maken van drugs voor de handel. Nu kunnen zij pas ingrijpen als de handelshoeveelheden worden aangetroffen of handel kan worden aangetoond.Lees meer