Recent benoemd/ voorgedragen

Lieke  Sievers
Boele  Staal
Jan  Waaijer
Bas  Verkerk
Dirk  Heijkoop
André  Bonthuis
Jon  Hermans-Vloedbeld
Frank  Koen
Tjerk  Bruinsma
Pauline  Bouvy-Koene

Burgemeesters

Maandag 17 oktober 2016
Op woensdag 6 november 2016 van 10.00 tot 13.00 uur wordt in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis het seminar 'Verbetering op komst' gehouden.Lees meer
Woensdag 12 oktober 2016
De VNG en het COA hebben samen een model-Bestuursovereenkomst ontwikkeld voor de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers. Dit model biedt gemeenten een helder overzicht van zaken die wel en niet opgenomen worden in een bestuursovereenkomst. Ook geeft het model aan welke onderwerpen elders zijn geregeld en vastgelegd.Lees meer
Woensdag 12 oktober 2016
Gisteren is de gemeente Amstelveen, als eerste gemeente, gestart met het interactieve spel Democracity (ProDemos), bedoeld om kinderen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met lokale democratie.Lees meer
Maandag 10 oktober 2016
Afgelopen zaterdag namen 27 kinderburgemeesters en 18 vluchtelingenkinderen in Aalsmeer deel aan de eerste kinderburgemeestersdag. Het was een dag van ontmoeten, inspireren, luisteren, leren, verbinden, lachen, dansen en actieplannen maken voor alle deelnemende kinderen.Lees meer
Vrijdag 7 oktober 2016
De heer A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht, is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). De algemene ledenvergadering van het NGB heeft hem op 6 oktober 2016 in deze functie benoemd. Het voorzitterschap kwam vacant omdat de vorige voorzitter, de heer B.B. Schneiders, is gestopt als burgemeester van Haarlem. Daarmee eindigde ook zijn voorzitterschap van het genootschap.Lees meer
Maandag 26 september 2016
Uit het 6e Politiedebat op de Politieacademie van 21 september blijkt dat alle deelnemers pleiten voor een duidelijk rijksbeleid wat betreft de veiligheid en de positionering van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). De verkiezingsplannen en het op Prinsjesdag extra toegezegde geld voor veiligheid zouden inzicht in die beleidsplannen moeten bieden.Lees meer