Recent benoemd/ voorgedragen

Ellen  van Selm
Lies  Spruit
Joerie  Minses
Gregor  Rensen
Jan-Willem  Wiggers
Freek  Ossel
Wubbo  Tempel
Roel  Augusteijn
Carla  Breuer
Jan  Heijkoop

Homepage

Dinsdag 30 september 2014
In een interview licht NGB-voorzitter Schneiders toe hoe de vergunningverlening verloopt voor evenementen en de rol van de burgemeester in het proces. Lees meer
Vrijdag 26 september 2014
Het zomerseizoen is voorbij, ook op Terschelling. Doorgaans gaan veel jongeren daar uit hun bol, overgoten met de nodige alcohol. Heeft Terschelling de nieuwe alcoholwet een beetje kunnen handhaven? Op radio1 was daarover vanmorgen een gesprek met burgemeester Rob Bats.Lees meer
Donderdag 25 september 2014
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ondersteunt burgemeesters bij crises, door eerdere ervaringen op een collegiale wijze door te geven. Rond het ongeluk met vlucht MH17 heeft het NGB nauw contact onderhouden met burgemeesters van gemeenten waar de slachtoffers vandaan kwamen. In het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een artikel opgenomen waarin het NGB de rol van burgemeesters in de ramp met vlucht MH17 toelicht.Lees meer
Woensdag 17 september 2014
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de Raad voor het Openbaar Bestuur hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over de veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein. Met het oog op de decentralisaties gaan ook veiligheidsissues voor het lokaal bestuur veranderen. Het advies gaat daarop in.Lees meer
Dinsdag 16 september 2014
Vandaag presenteerde de regering de Rijksbegroting 2015. Welke voornemens hebben de ministeries in petto voor de burgemeesters? Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zette de belangrijkste punten uit de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie op een rij. Lees meer
Dinsdag 16 september 2014
Afgelopen vrijdag werd in Asten de Burgemeestersfietsdag gehouden. Burgemeester Joost van Oostrum (Berkelland) was dit jaar de snelste. Lees meer