Recent benoemd/ voorgedragen

Jeroen  Staatsen
Marcel  Fränzel
Arjen  Gerritsen
Kees Jan de Vet
Jos  Wienen
Aart-Jan  Moerkerke
Mark van Stappershoef
Wilma  Mansveld
Petra  Doornenbal-van der Vlist
Marja van Bijsterveldt

Burgemeesters

Maandag 25 juli 2016
In de loop der jaren zijn er bijna 100 interviews gepubliceerd op de website van het Genootschap van Burgemeesters. Het zijn interviews over crisiservaringen, die deels al zijn verschenen in de bundels "Als dat maar goed gaat", "Als het dan toch gebeurt", "Ingrijpende gebeurtenissen", "Loco voor de leeuwen" en het Burgemeestersblad. Wouter Jong heeft in een blog de belangrijkste lessen samengevat.Lees meer
Donderdag 14 juli 2016
In de publicatie "Loco voor de leeuwen" komen wethouders aan het woord over crises die zij in de hoedanigheid van locoburgemeester hebben meegemaakt. Het bevat de nodige tips en aandachtspunten voor loco's die in de zomermaanden het stokje (tijdelijk) van burgemeesters overnemen.Lees meer
Vrijdag 8 juli 2016
Het ministerie van BZK heeft een nieuwe handreiking uitgebracht, gericht op de  benoeming, klankbordgesprekken (voorheen functioneringsgesprekken, herbenoeming en eventueel afscheid van de burgemeester. De handreiking bevat voor alle betrokkenen veel leidraden om de kwaliteit in de procedures te waarborgen. Ook is er een vernieuwd overzicht van bestuurscompenties in de handreiking opgenomen.Lees meer
Donderdag 7 juli 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen (onder voorzitterschap van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn) heeft zijn tweede tussenrapportage uitgebracht. Deze rapportage "Samen verder doorpakken" is een verdieping van de eerste rapportage. Onder meer is er aandacht voor de onverzekerdenproblematiek.  Het aanjaagteam zal in september zijn eindrapport leveren met aanbevelingen aan o.a. de Rijksoverheid en de VNG voor een sluitende aanpak voor problemen met met mensen met verward gedrag.Lees meer
Dinsdag 5 juli 2016
Vandaag is de nieuwe gemeentelijke Monitor Sociaal Domein gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De monitor geeft inzicht in de resultaten in het sociaal domein.Lees meer
Dinsdag 5 juli 2016
Op 3 september 2015 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd.Lees meer