Recent benoemd/ voorgedragen

Gosse  Noordewier
Marc  Witteman
Marina  Starmans-Gelijns
Wil  Houben
Jan-Pieter  Lokker
Jan  Brenninkmeijer
Fred de Graaf
Peter de Jonge
Marianne  Kallen
Bert  Wassink

Homepage

Woensdag 17 december 2014
De decentralisaties zijn een feit, gemeenten hebben taken rondom zorg, werk en jeugd overgenomen van het Rijk. Hoe staan we ervoor en hoe zorgen we er samen voor dat we werken vanuit de leefwereld van mensen? Tijdens het KING Jaarcongres zien we hoe gemeenten met de nieuwe taken aan de slag zijn en wat er nog nodig is. Welke wegen hebben zij gekozen en welke obstakels komen ze tegen? Lees meer
Dinsdag 16 december 2014
Cogiscope is een tijdschrift dat vier maal per jaar uitkomt. Het informeert over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen voor het psychosociale veld en geinteresseerden daarbuiten. In het nieuwste nummer staat een bijdrage over de rol van burgemeesters in de nasleep van MH17 en de afwegingen die daarbij worden gemaakt.Lees meer
Vrijdag 12 december 2014
Deze week is Martin Zijlstra overleden Hij was van 1977 tot 1990 burgemeester van het Groningse Termunten. Meer recent was hij waarnemend burgemeester van Oldambt (2010) en Schiermonnikoog (2011-2012). Martin Zijlstra is 70 jaar geworden.Lees meer
Woensdag 10 december 2014
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarmee een halt toegeroepen wordt aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Lees meer
Zaterdag 6 december 2014
De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van Peter van der Velden tot lid van het Kapittel voor de Civiele Orden. De benoeming gaat in op 1 januari 2015. Tot die datum is Van der Velden (60 jaar) nog burgemeester van de gemeente Breda.Lees meer
Vrijdag 5 december 2014
In navolging van eerdere mindmaps over sociale drama's en drinkwaterincidenten is sinds vandaag ook de mindmap beschikbaar over infectieziekten. De mindmap kwam tot stand in een samenwerking tussen het RIVM, IFV en Nederlands Genootschap van Burgemeesters.Lees meer