Recent benoemd/ voorgedragen

Corry van Rhee-Oud Ammerveld
Ronald  Wortelboer
Freek  Ossel
Jean Paul  Gebben
Bas  Verkerk
Annelies van der Kolk
Peter  Rehwinkel
Gerben  Dijksterhuis
Gerdo van Grootheest
Martijn  Smit

Burgemeesters

Maandag 22 mei 2017

Vandaag was Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, te gast in het programma Hemmen van BNR-radio. Zij sprak o.a. over de lokale democratie, het werk van gemeenteraadsleden en de positie van de burgemeester.

Lees meer
Donderdag 18 mei 2017
Vandaag verscheen het rapport De lokale betekenis van basisteams over het werk van geüniformeerde agenten en het gebrek aan rechercheurs.Lees meer
Donderdag 18 mei 2017
Gisteren is Annie Brouwer-Korf overleden. Zij was burgemeester van Zutphen, Amersfoort en Utrecht. Annie Brouwer is 70 jaar geworden.Lees meer
Donderdag 11 mei 2017
Hoe kunnen bestuurders richting geven aan de verbinding van zorg en veiligheid?
Tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid op maandag 22 mei delen tientallen professionals goede voorbeelden van de samenwerking tussen zorg, welzijn, veiligheid en straf. Een speciaal programma is gewijd aan het handelingsperspectief voor bestuurders.Lees meer
Donderdag 11 mei 2017
De Commissie Kuiken is ingesteld voor de evaluatie van de Politiewet 2012, die thans loopt. Voor deze evaluatie zijn diverse sporen uitgezet. Onder andere is de Kring van commissarissen van de Koning om een reactie gevraagd. Commissaris van de Koning van Flevoland Leen Verbeek heeft hiertoe een onderzoek laten onder zijn collega-commissarissen  en hun staf. Dit onderzoek richtte zich vooral op de positie van de burgemeester in het politiebestel. Het rapport levert een aantal observaties over de rol van de burgemeester.Lees meer
Maandag 1 mei 2017
Succesvol werken met de komende Omgevingswet betekent een andere manier van werken: integraal en samen, intern en extern. Dat biedt kansen voor het verstevigen van het vertrouwen tussen bestuur en burgers. Met nu al een belangrijke rol voor de burgemeester. In het laatste nummer van het Burgemeestersblad verscheen een artikel over de rol van de burgemeester bij de Omgevingswet en de invoering ervan.Lees meer