Recent benoemd/ voorgedragen

Willem van Beek
Ruud  Vreeman
Peter de Baat
Jobke  Vonk-Vedder
Han ter Heegde
Wilmien  Haverkamp
Annemiek  Jetten
Annemieke  Vermeulen
Peter  Maas
Lieke  Sievers

Burgemeesters

Woensdag 30 november 2016

Ruim een kwart van de politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, is in het afgelopen jaar geconfronteerd met agressie en geweld. Dat is een stijging ten opzichte van afgelopen jaren. Mede door de sociale media is de zichtbaarheid en benaderbaarheid van politici toegenomen. Het aantal politieke ambtsdragers dat te maken heeft met agressie via sociale media is in de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat blijkt uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016’ die minister Plasterk van BZK naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer
Vrijdag 25 november 2016

De onafhankelijke en onpartijdige positie van de burgemeester is cruciaal en wordt alom gewaardeerd, dat is een van de bevindingen uit een verkenning die het ministerie van BZK over de positie van de burgemeester publiceerde. Ook is duidelijk dat de aanstellingswijze niet geïsoleerd kan worden gezien van de andere spelers in het lokaal bestuur. Bij kiezers neemt de steun voor een direct gekozen burgemeesters af. Nu blijkt 50% daar voor te zijn, terwijl dat enkele jaren geleden hoger lag.

Lees meer
Maandag 14 november 2016
Vandaag is het Dreigingsbeeld Terrorisme (DTN) door ministers van der Steur (VenJ) en Asscher (SZW) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het DTN is een periodieke analyse van de terroristische dreiging in Nederland. Dit beeld hoort bij de voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme (NCTV).Lees meer
Maandag 14 november 2016
60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat vandaag bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.Lees meer
Vrijdag 4 november 2016
Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Welke partij levert de meeste raadsleden in de grote steden? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceerde gisteren nieuwe 'Statistieken lokaal bestuur' met antwoord op deze vragen. De cijfers hebben betrekking op de periode 1998 - januari 2016.Lees meer
Donderdag 3 november 2016
Jos Wienen ontving gisteren tijdens de bijeenkomst 'Samen maken we het verschil' van VluchtelingenWerk de VluchtelingenWerkAward voor 'Burgemeesters met lef'. De VluchtelingenWerkAwards werden voor de vierde keer uitgereikt. VluchtelingenWerk wil door middel van de awards gemeenten, bedrijven en maatschappelijke initiatieven die zich extra inspannen om vluchtelingen snel mee te laten doen in de maatschappij in het zonnetje zetten.Lees meer