Recent benoemd/ voorgedragen

Frank  Koen
Anne Lize  Van der Stoel
Cia  Kroon
Albertine van Vliet
Rein  Munniksma
Huub  Hieltjes
Gerd  Leers
Ina  Leppink
Jeroen  Staatsen
Ella  Schadd-de Boer

Burgemeesters

Zaterdag 9 december 2017

Boele Staal wordt waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De waarneming gaat in op 19 december 2017.

Lees meer
Vrijdag 1 december 2017
Gerrie van Delft-Jaasma, voormalig burgemeester van Menameradiel, is woensdag overleden.Lees meer
Vrijdag 24 november 2017
In veertien gemeenten zijn afgelopen woensdag 22 november herindelingsverkiezingen geweest. In de Friese, Groningse en Gelderse gemeenten werd gestemd wegens gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Deze gemeenten slaan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar over.Lees meer
Woensdag 22 november 2017

Burgernet is een succes: met zeer velen maken we de buurten veiliger. Dankzij de inzet van Burgernet worden vermiste personen gevonden en verdachten aangehouden. In januari 2017 is de bouw van het nieuwe Burgernetsysteem gestart. Met Burgernet 2.0 wordt een volwaardig en wederkerig netwerk op het gebied van veiligheid gerealiseerd dat actief is binnen alle vier de domeinen: informeren, betrekken, alarmeren en opsporen. 

Lees meer
Woensdag 22 november 2017
Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.Lees meer
Woensdag 22 november 2017
Rob van der Mark, oud-burgemeester van Vlieland, is afgelopen weekend op 71-jarige leeftijd overleden. Lees meer