Recent benoemd/ voorgedragen

Cornelis  Visser
Bert  Swart
Mark  Boumans
Sjoerd  Potters
Marriët  Mittendorff
Jan  Schrijen
Jan Pieter  Lokker
Koos  Karssen
Peter van der Velden
Arno Wietze  Hiemstra

Burgemeesters

Vrijdag 17 maart 2017
De Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters benoemt op 29 maart a.s. de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. De functie kwam vacant omdat de huidige voorzitter, Arno Brok, is gestopt als burgemeester van Dordrecht. Het bestuur heeft nu de aanbeveling voor het voorzitterschap vastgesteld en beveelt Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, aan als nieuwe voorzitter van het genootschap. Lees meer
Zondag 5 maart 2017

In het Tijdschrift voor de Politie van deze maand is een artikel verschenen van Wouter Jong, over de rol van de burgemeester bij openbare orde problemen. Het artikel staat stil bij de vraag hoe Nederlandse burgemeesters in de praktijk omgaan met hun communicatierol als 'boegbeeld' combineren met de verantwoordelijkheid die zij voor het politieoptreden hebben.

Lees meer
Woensdag 1 maart 2017

Vandaag treedt de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking. Met de wet kan de minister van VenJ vrijheidsbeperkende maatregelen als een gebiedsverbod, contactverbod en meldplicht opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan personen die contacten hebben met andere geradicaliseerde personen, gecombineerd met een opvallende belangstelling voor bepaalde objecten of evenementen. De maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als dat noodzakelijk is ter bescherming van de nationale veiligheid. Voordat de minister deze maatregel treft, overlegt de minister met de burgemeester van de betrokken gemeente(n).

Lees meer
Woensdag 22 februari 2017
Gisteren nam de Tweede Kamer het voorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan met 77 stemmen voor en 72 stemmen tegen. Het betreft het initiatiefvoorstel van Kamerlid Vera Bergkamp (D66). De wet opent de mogelijkheid van een gereguleerde wietteelt.Lees meer
Woensdag 22 februari 2017
Gisteren is Gerrit-Jan Polderman overleden. Polderman is burgemeester geweest van Wijhe en van Tytsjerksteradiel.  Ook was hij korte tijd waarnemend bugemeester van Smallingerland. Gerrit-Jan Polderman is 70 jaar geworden.Lees meer
Zaterdag 18 februari 2017
Oud-burgemeester Ep Wieldraaijer is overleden. Wieldraaijer was van 1978 tot 1988 burgemeester van Avereest. Hij is 89 jaar geworden.Lees meer